Θραύσματα του κορωνοϊού, από δύο γονίδιά του, ανιχνεύτηκαν στα αστικά λύματα της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λεμεσού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.

Παράλληλα, μέσα στον Φεβρουάριο του 2021, καταγράφηκε μία στατιστικά σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού.

Αυτό προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας και του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρο Νερού – ΝΗΡΕΑΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΑΛΑ, η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός παρατηρητηρίου – συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης στην περιοχή που εξυπηρετείται από το ΣΑΛΑ, που θα μπορεί να ανταποκριθεί, όχι μόνο σε σχέση με τον ιό SARS-CoV-2, αλλά και σε άλλες επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων και βακτηρίων ανθεκτικών στην αντιβίωση.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, ίσως η επιτήρηση των λυμάτων σε αγωγούς κοντά σε συγκεκριμένες δομές, όπως σχολεία, νοσηλευτήρια, σωφρονιστικά ιδρύματα κτλ. να αποτελέσει σημαντικό συμπληρωματικό και υποστηρικτικό εργαλείο στην ανάγκη διαρκούς λήψης κλινικών δειγμάτων από τους χώρους αυτούς.

Τέλος στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ΣΑΛΑ και Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και η σύνδεση των κλασικών επιδημιολογικών δεδομένων με το παρατηρητήριο λυμάτων, θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη κατανόηση της πορείας της πανδημίας COVID-19 στη χώρα.