Αυξημένη μετάδοση του ιού τόσο σε ενδοοικογενειακό επίπεδο, όσο και στους εργασιακούς χώρους, διαπιστώνεται από την εις βάθος ιχνηλάτηση των θετικών περιστατικών COVID-19.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, παρουσιάστηκαν σήμερα στον Υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, σε συνέχεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, οι διαπιστώσεις της Ομάδας Ιχνηλάτησης από την πιο επισταμένη διερεύνηση των επαφών των κρουσμάτων.

Αρχικά, όπως διαπιστώνεται από την Ομάδα Ιχνηλάτησης, παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των επαφών που δηλώνονται από το κάθε κρούσμα, δηλαδή από 3-4 άτομα που δηλώνονταν κατά μέσο όρο, παρατηρήθηκε αύξηση σε 7-8 άτομα. Αυτό συνέβαλε στην καλύτερη διερεύνηση και στην άμεση εξέταση των περιστατικών, αποτρέποντας τη διασπορά του ιού σε παγκύπρια βάση, διαπιστώνει Ομάδα Ιχνηλάτησης.

Επίσης, στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης δευτερογενών επαφών, εξετάστηκαν 774 άτομα και εντοπίστηκαν έξι κρούσματα κορωνοϊού και με την πρακτική αυτή, εντοπίστηκαν πιο γρήγορα κρούσματα, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι τη θετικοποίηση των ατόμων που αποτελούν τον συνδετικό κρίκο της αλυσίδας.

Επιπρόσθετα, από την ιχνηλάτηση προκύπτει ότι σε σύγκριση με το 1ο κύμα, υπάρχει αυξημένη μετάδοση του ιού στα μέλη της οικογένειας, ενώ σημειώνεται ότι παρόμοιος εφησυχασμός παρατηρείται και σε εργασιακούς χώρους, όπου διαφαίνεται ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν τηρούνται πιστά στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης του προσωπικού εντός των εργασιακών χώρων (π.χ. κοινά διαλείμματα, μη εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας κατά τα διαλείμματα, κοκ).

Υπενθυμίζεται ότι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επιτρέπεται η φυσική παρουσία του 50% των εργαζομένων, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών κατευθυντήριων οδηγιών σε κάθε περίπτωση.

Τέλος, αποφασίστηκε όπως γίνεται πιο εκτενής διερεύνηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων των κρουσμάτων, έτσι ώστε να προσδιοριστεί πιο συγκεκριμένα πιθανόν πρόβλημα σε χώρους/τομείς, όπως ενδεικτικά ο αθλητισμός, κοκ.