Νέα δέσμη μέτρων, εξήγγειλε απόψε σε διάγγελμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορωνοϊού, ανακοινώνοντας νέα εργαλεία άντλησης φθηνού δανεισμού πέραν του €1,7 δισεκατομμυρίου.

 
Η νέα δέσμη περιλαμβάνει επιδότηση πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με €100 εκατ., σχέδιο επιδότησης επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων και δανείων αυτοτελώς εργαζομένων για περίοδο 4 ετών και παραχώρηση ρευστότητας ύψους €800 εκατομμυρίων μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθώς και αύξηση του σχεδίου δανειοδότησης κατά €500 εκατ.

 
Παράλληλα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανακοίνωσε ότι η Κύπρος θα αντλήσει €300 με €400 εκατ. από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΤΕπ για αντιμετώπιση  των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19, με στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων εταιρειών και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία.

 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι προς ενίσχυση της ανάκαμψης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθούν οδηγίες σε όλες τις αρμόδιες αρχές όπως προβούν σε άμεση προκήρυξη προσφορών για όλα τα αναπτυξιακά έργα, προωθείται νέο σχέδιο κινήτρων €6,3 εκατ για ενίσχυση της συνδεσιμότητας, ενώ προς ενίσχυση του τομέα τουριστικών καταλυμάτων και εστίασης, αποφασίσθηκε η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 10η Ιανουαρίου του 2021.

 
Όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, για ενίσχυση της ρευστότητας δίδεται η δυνατότητα άντλησης δανείων συνολικού ύψους 1.7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των χορηγήσεων του Κράτους για διασφάλιση των θέσεων εργασίας, κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων και ενοικίων των αυτοτελώς εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ανέρχεται ή ακόμα και θα υπερβεί τα €430 περίπου εκατ. εκατομμύρια
 
 
«Είμαι αισιόδοξος πως με την σημερινή γενναιόδωρη στήριξη της Κυβέρνησης, την  εργατικότητα και το πείσμα που σας διακρίνει, θα ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
 
 
 
€800 εκατ από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου
 
Η πρώτη απόφαση αφορά στην παραχώρηση ρευστότητας, ύψους €800 εκατομμυρίων για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω του ΤΑΕΚ με δικαιούχους μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μέγιστο αριθμό προσωπικού τα 250 άτομα, ανά επιχείρηση.
 
Όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, για χορήγησης δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η Κυβέρνηση αποφάσισε σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, όπως αυξήσει το σχέδιο δανειοδότησης κατά €500 εκατομμύρια ευρώ.
 

Δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο που εργοδοτούν μέχρι 3000 εργαζόμενους, ανά επιχείρηση.
 
Άντληση €400 εκατ από Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων ΕΤΕπ
 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανακοίνωσε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο δημιουργήθηκε  για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
«Η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει από το εν λόγω ταμείο ποσό 300 έως 400 εκατομμυρίων ευρώ για τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας», είπε, προσθέτοντας ότι δικαιούχοι θα είναι και πάλι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία.
 
Σημείωσε δε ότι τα παραχωρούμενα δάνεια του παρόντος σχεδίου θα είναι εγγυημένα κατά 80% από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων.
 
Επιδότηση επιτοκίων
 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανακοίνωσε περαιτέρω ότι εγκρίθηκε σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια σε επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων, που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας σαν αποτέλεσμα της πανδημίας.
 
Το σχέδιο αφορά δάνεια που συνήφθησαν ή θα συναφθούν από την 1η Μαρτίου του 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020 με δικαιούχους όλες οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένοι, με βασική προϋπόθεση να μη θεωρούνται ως προβληματικές με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
 
 
Όπως εξήγησε τα πρώτα δυο χρόνια θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 3.5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για τον τρίτο μέχρι τον τέταρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και 1.5 ποσοστιαία μονάδα για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 
Επίσης ο Πρόεδρος Αναταστασιάδης ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να στηρίξει την ιδιοκατοίκηση, αποφάσισε την επιδότηση  επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα και με ανώτατο ύψους δανείου.
 
Το μέτρο αυτό, όπως είπε, αφορά δάνεια που συνήφθησαν ή θα συναφθούν από την 1η Μαρτίου του 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020 και δεν θα υπερβαίνουν τις €300 χιλιάδες, ενώ η διάρκεια επιδότησης θα είναι για τέσσερα χρόνια και θα ανέρχεται σε 1,5 ποσοστιαία μονάδα του επιτοκίου.
 
Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων.
 
Αναφορικά με το σχέδιο επιδότησης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως η χορηγία υπερβαίνει τα €100 εκατ και στοχεύει στην κάλυψη μέρους του ενοικίου και των λειτουργικών εξόδων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και αυτοτελώς εργαζομένων.
 
Οι χορηγίες αφορούν περίπου 50.000 πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που απασχολούν μέχρι και 50 άτομα με το ύψος της εφάπαξ χορηγίας  κατανέμεται ως ακολούθως:
 
Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήσαν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020 και απασχολούσαν:
 
(α) Μέχρι ένα άτομο: η χορηγία θα είναι €1250
 
(β) Από 2 έως 5 άτομα: €3000.
 
(γ) Από 6 έως 9 άτομα: €4000.
 
(δ) Από 10 έως 50 άτομα: €6000.
 
Προώθηση αναπτυξιακών έργων
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, προς ενίσχυση της ανάκαμψης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθούν οδηγίες σε όλες τις αρμόδιες Αρχές, και αυτό είναι μια άλλη απόφαση, όπως προβούν σε άμεση προκήρυξη προσφορών για όλα τα αναπτυξιακά έργα με βάση τις εξαγγελίες που κατά καιρούς είχα προβεί, ή και άλλα έργα τα οποία είναι ώριμα, ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη περίοδο προκήρυξης τους με βάση τον προϋπολογισμό. 
 
«Συνεπώς, όχι μόνο δεν αναστέλλεται αλλά επισπεύδεται η εκτέλεση των αναπτυξιακών έργων», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι της απόφασης εξαιρείται, επί του παρόντος, το έργο που αφορά το κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
 
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι αποφασίστηκε επιπλέον σχέδιο κινήτρων ύψους €6.3 εκατ., που με το υφιστάμενο σχέδιο ανέρχεται συνολικά στα €15.7 εκατομμύρια ευρώ που θα καταβληθούν μέχρι το τέλος του 2020.

Με στόχο την ενίσχυση του τομέα τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων εστίασης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανακοίνωσε ότι αποφασίσθηκε η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 10η Ιανουαρίου του 2021.
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, το συνολικό ύψος των χορηγήσεων του κράτους για διασφάλιση των θέσεων εργασίας, κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων και ενοικίων των αυτοτελώς εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ανέρχεται ή ακόμα και θα υπερβεί τα €430 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
 
Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  διαβεβαίωσε ότι «πως με την ίδια αποφασιστικότητα θα πάρουμε τα όποια άλλα μέτρα κριθούν αναγκαία, πάντοτε, βέβαια, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους μας». 

“Μόνη μου έγνοια να δώσω πίσω την ελπίδα στους συμπολίτες μου”

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο στην αρχή του διαγγέλματος του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως όταν τους προηγούμενους μήνες το ένα διάταγμα διαδεχόταν το άλλο με τα σκληρά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, “μια ήταν η έγνοια τις ώρες της απομόνωσης μου, πότε θα ήμουν σε θέση να δώσω πίσω τη χαρά και την ελπίδα στους συμπολίτες μου”.
 
“Θέλω να σας εξομολογηθώ πως πέρασα, όπως και σεις, βεβαίως, δύσκολες ώρες και δοκιμασίες, δοκιμασίες που δεν περιορίζονταν μόνο στην απουσία των αγαπημένων μου, αλλά, κυρίως, στο αίσθημα ευθύνης απέναντι σ’ όλους εσάς.
 Γνώριζα πως όσο ορθά ή όσο αυστηρά και αναγκαία ήσαν τα μέτρα που εξαγγείλαμε δεν θα αρκούσαν για να αντιμετωπίσουμε την απειλή, αν δεν υπήρχε η δική σας θέληση, συνδρομή και θυσίες.
 Σήμερα νιώθω περήφανος για όλους εσάς γιατί, για άλλη μια φορά έχετε αποδείξει πως διαθέτετε αυξημένο το αίσθημα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και πατριωτισμού. Χάρη σ’ αυτές σας τις αρετές, χάρη στους ήρωες της πρώτης γραμμής, τους άριστους επιστημονικούς συνεργάτες, έγινε κατορθωτό να θέσουμε υπό έλεγχο την εξάπλωση της ασθένειας, να μειώσουμε τα αυστηρά μέτρα και σταδιακά να μπαίνουμε στη νέα κανονικότητα ζωής”, επισήμανε.
 
Για αυτό και σήμερα νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, συμπλήρωσε για να προσθέσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Πολιτεία “σας ευγνωμονούμε”.
 
Παράλληλα προειδοποίησε πως έγινε κατορθωτό να ελέγξουμε την εξάπλωση της ασθένειας, αλλά όχι ότι την εξουδετερώσαμε, ψέγοντας συμπεριφορές μιας μικρής μειοψηφίας:
 
“Και το λέγω αυτό γιατί, δυστυχώς, ενώ ο ιός εξακολουθεί να είναι ανάμεσά μας και καραδοκεί, μια μειοψηφία και πάλι συμπεριφέρεται κατά τρόπο που δεν συνάδει ούτε με την κοινωνική ευθύνη ούτε με την καθολική προσπάθεια να απαλλαγούμε από τις συνέπειες της ασθένειας και έτσι να μη βρεθούμε υποχρεωμένοι να πάρουμε και πάλι αυστηρά μέτρα. Δυστυχώς, κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, για λόγους κερδοσκοπίας εκμεταλλεύονται τον παρορμητισμό των νέων και δεν τηρούν τα πρωτόκολλα υγιεινής που καθόρισε το Υπουργείο Υγείας”.
 
Έκανε για “υστάτη φορά” έκκληση προς όλους: μην αγνοείται τις συμβουλές των επιστημόνων, μην αγνοείτε τους υπαρκτούς κινδύνους, μην επιτρέψετε αντί να πάμε στο επόμενο να οδηγηθούμε στο προηγούμενο στάδιο.
 
Τυχόν απερίσκεπτες συμπεριφορές δεν θα θέσουν μόνο σε κίνδυνο τις ζωές των αγαπημένων μας, αλλά θα οδηγήσουν και το κράτος σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες στήριξης που ενδεχόμενα να προκύψουν, τόνισε.
 
“Λυπούμαι γιατί δεν έχω άλλη από την επιλογή παρά να είμαι αυστηρός, αλλά και ξεκάθαρος: η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί και δεν θα επιτρέψει σ’ όσους αγνοούν τους κανόνες υγιεινής και κοινωνικής ευθύνης να συνεχίσουν με συμπεριφορές που στρέφονται σε βάρος του συνόλου” , προειδοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
 
 Πηγή: ΚΥΠΕ