Ο Έπαρχος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι από την Δευτέρα 4 Απριλίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου θα δέχεται αιτήσεις για τα νέα Στεγαστικά Σχέδια που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως μόνο στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης και αφού πρώτα οι αιτητές τηλεφωνούν στο τηλέφωνο 25 80 65 09 για διευθέτηση συνάντησης με τον αρμόδιο λειτουργό για υποβολή της αίτησης τους.

Χωρίς τον καθορισμό συνάντησης, δεν θα γίνεται αποδεχτή καμία αίτηση.

Οι αιτητές καλούνται όπως ενημερωθούν για τα Στεγαστικά Σχέδια και για τα επιδόματα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας οι αιτητές καλούνται να συμπληρώνουν την αίτηση τους και να επισυνάπτουν όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που απαιτούνται.