Αρχίζει το έργο της  βελτίωσης και ανακατασκευής της Λεωφόρου Μιχαλάκη Κυπριανού , του δρόμου που ενώνει την οικιστική περιοχή του δήμου  Πέγειας με την τουριστική περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , ο  Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου υπέγραψε πρόσφατα  το Συμβόλαιο, για τη βελτίωση και ανακατασκευή της Λεωφόρου Μιχαλάκη Κυπριανού, με την Ανάδοχο Εταιρεία «Χαραλαμπίδης Σ. Πέτρος και Α/φοι Λτδ». Το συνολικό ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στα €3.998.107,84 και ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες. 

Σύμφωνα με τον  Δήμαρχο Πέγειας, η βελτίωση της Λεωφόρου Μιχαλάκη Κυπριανού αποτελούσε μία από τις κύριες προτεραιότητες, τόσο του ιδίου, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από επίμονες προσπάθειες πέντε χρόνων, αποφασιστικότητα και έντονες παραστάσεις σ’ όλες τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, κατέστη δυνατή η προώθηση και υλοποίησή της.

Εκτός από την υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, θα γίνει τοπιοτέχνηση  και θα τοποθετηθεί σύγχρονος οδικός φωτισμός σε ένα δρόμο που στο παρελθόν έχουν σημειωθεί ακόμη και θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις.   

Πηγή: ΚΥΠΕ