Σε αντικατάσταση του Υδρευτικού Δικτύου σε περιοχές της Λεμεσού που έχουν παλαιωμένο δίκτυο, συχνές βλάβες σε αγωγούς και σημαντικές απώλειες νερού, προχωρεί το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Το Έργο με τίτλο «Αντικατάσταση Υδρευτικού Δικτύου σε περιοχές του ΣΥΛ» έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027, με το ποσό των €10 εκ.

Ο Διαγωνισμός για το κατασκευαστικό συμβόλαιο του Έργου θα προκηρυχθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΛ οι βασικοί προκαταρκτικοί στόχοι του Έργου είναι η αντικατάσταση παλαιωμένου δικτύου διανομής του ΣΥΛ μήκους 115 km περίπου και η μείωση των απωλειών νερού από το  Δημόσιο Δίκτυο Ύδρευσης.