Στην απόφαση του Ανωτάτου καταγράφονται διάφοροι παράγοντες για τους οποίους κρίθηκαν συνταγματικές οι αποκοπές στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που έγιναν το 2013, ανέφερε στο Κανάλι 6 και την εκπομπή «Απογευματινό Μικρόφωνο στον Πολίτη» ο νομικός Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κληθείς να εξηγήσει το σκεπτικό της απόφασης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνωρίζει, όπως είπε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ότι ο μισθός συνιστά ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως ορίζει το άρθρο 23 του Συντάγματος, ωστόσο στην απόφαση αναφέρεται ότι δεν αποκλείεται υπό προϋποθέσεις η διαφοροποίηση στο ύψος του μισθού, όταν οι συνθήκες στην οικονομία είναι κρίσιμες και όταν δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των μισθωτών.

Σημείωσε ότι λήφθηκε μεταξύ άλλων υπ’ όψιν ότι η μείωση στους μισθούς και στις συντάξεις έγινε με τρόπο κλιμακωτό ώστε η επιβάρυνση να είναι ανάλογη των εισοδημάτων των μισθωτών. Λήφθηκε επίσης υπ’ όψιν ότι το μέτρο ήταν προσωρινό αφού έχει ισχύ μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης επισήμανε ότι «καταγράφεται με τρόπο αυστηρό στην απόφαση ότι καμία κυβέρνηση δεν λαμβάνει λευκό χαρτί να αποκόπτει χωρίς να συντρέχουν διάφορες σοβαρές προϋποθέσεις μισθούς δημοσίων υπαλλήλων».

Διαβάστε σχετικά με την απόφαση: Συνταγματικές έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο τις αποκοπές στο Δημόσιο