Παράταση για ακόμη δύο μήνες στη διάρκεια εφαρμογής της μείωσης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ.

Σε ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κίνηση αυτή του Οργανισμού έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκρισμα, καθώς «αντιστοιχεί σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο η ΑΗΚ επιστρέφει στην κοινωνία και στην οικονομία της Κύπρου».

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΑΗΚ

Σε αυτή την πρωτόγνωρη δοκιμασία για τον τόπο και την κοινωνία μας και ενόψει της μεγάλης συλλογικής προσπάθειας επιστροφής σε μια νέα κανονικότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, σε έκτακτη συνεδρία του, έλαβε μία απόφαση με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκρισμα: Παρατείνεται η διάρκεια εφαρμογής της μείωσης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% για ακόμη δυο μήνες.

Για την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ ενημέρωσε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, που είναι και ο αρμόδιος θεσμικός φορέας, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη έγκριση.

Η κίνηση αυτή του Οργανισμού αντιστοιχεί σε περίπου €20 εκ, ποσό το οποίο η ΑΗΚ επιστρέφει στην κοινωνία και στην οικονομία της Κύπρου. Γίνεται στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων και αντοχών της ΑΗΚ, των υψηλών απαιτήσεων του αναπτυξιακού της προγράμματος και πάντοτε με γνώμονα τη στήριξη του συνόλου των συμπολιτών μας και των κυπριακών επιχειρήσεων απέναντι στη μεγάλη πρόκληση: Να ξεπεράσουμε, όλοι μαζί, την κρίση.