Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι οι οσμές που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, δεν έχει διαπιστωθεί από που προέρχονται ούτε αν πρόκειται για οσμές που οφείλονται αποκλειστικά σε αστικά λύματα ή σε κτηνοτροφικές πηγές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Περιβάλλοντος, για το θέμα γίνεται διερεύνηση και σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη σε σχέση με την περιοχή της νεκρής ζώνης καθώς και με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας – Σ.Α.Λ.Α.

Στην περίπτωση, σημειώνεται στην ανακοίνωση, που διαπιστωθεί η προέλευση της πηγής των οσμών, θα υπάρξει ανάλογη πληροφόρηση ή και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση απαιτείται για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ