Αυτή την Πέμπτη, 7 Μαΐου, 7 με 9 το βράδυ, παρουσιάζουμε το αφιέρωμα:

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Οι στίχοι και οι ήχοι, να προσφέρουν ένα επιπλέον στίγμα πολυχρωμίας στη ζωή μας.

Εκπομπή Τρένο Φάντασμα με τον Φάνη Κρίγκο, Δευτέρα με Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ, στο Κανάλι 6.