Το σχέδιο εισήγησης των εκπροσώπων της Σχολής των Επιστημών Υγείας ενέκρινε η σύγκλητός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, για το πλαίσιο λειτουργίας του πανεπιστημιακού ιδρύματος τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, τα μαθήματα θα προσφερθούν με φυσική παρουσία ακαδημαϊκών και φοιτητών/ριών που έχουν:

– πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια COVID-19, τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού, ή

– πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια COVID-19 με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης, ή

– ιατρικό πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει ότι το άτομο δεν μπορεί να εμβολιαστεί για ιατρικούς λόγους. Τα άτομα αυτά θα μπορούν να προσέρχονται στους χώρους του πανεπιστημίου με εξέταση ανίχνευσης του ιού με ισχύ 72 ωρών (PCR ή rapid), το οικονομικό κόστος της οποίας καλύπτεται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας.

Έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις των φοιτητών, με την Πρωτοπορία και την Προοδευτική να έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις με τις οποίες καταδικάζουν την απόφαση της συγκλήτου.