Αυτή είναι η τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, για την περίοδο από 13 Απριλίου μέχρι 12 Μαΐου 2020.

Τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο από 13 Απριλίου μέχρι 12 Μαΐου 2020, είναι η Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020. 

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει πως οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από τις 20 Μαΐου 2020 και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.