Με καθυστέρηση θα παραδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η υπό ανακατασκευή οδός Γιλντίζ και το γεφύρι με τα τέσσερα φανάρια, που αποτελεί σημείο αναφοράς στο κέντρο της Λεμεσού, προκειμένου να τερματιστεί και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλείται καθημερινά στην ευρύτερη περιοχή λόγω του έργου και, κατ’ επέκταση, η ταλαιπωρία των πολιτών.

Ενώ αρχικά είχε λεχθεί πως to πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου επρόκειτο να παραδοθεί το έργο, εφόσον δεν προκύπταν καθυστερήσεις, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της οδού πριν το τέλος Μαΐου.

Η εγκατάσταση προσωρινά φώτων τροχαίας στη διασταύρωση των οδών Feyzi Pasa, Tzelal Bagiar και Kioproulouzate (βόρεια της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου), από την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου που ξεκίνησε το έργο και έκλεισε ο δρόμος, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών κατά πόσο απαμβλύνει ή εντείνει de facto το πρόβλημα.

Η υπό ανακατασκευή οδός Γιλντίζ, συνολικού μήκους 400 μέτρων, εκτείνεται από τον μικρό κυκλικό κόμβο της Μισιαούλη και Καβάζογλου στη σύνδεσή της με τη Φραγκλίνου Ρούσβελτ μέσω της Djelal Bayar, μέχρι τον ακόμη πιο μικρό κυκλικό κόμβο στη διασταύρωσή της με την οδό Ζαλόγγου βορειότερα.

Το έργο περιλαμβάνεται στο 2ο συμβόλαιο που υπογράφηκε για την ανακατασκευή της Μισιαούλη και Καβάζογλου, με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν αποχώρησε ο πρώτος εργολάβος λόγω των καθυστερήσεων και περιλαμβάνει υπογειοποίηση υπηρεσιών, καθώς και σύνδεση του πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου με το Γραμμικό πάρκο στην κοίτη του Γαρύλλη.

Περιλαμβάνεται στα βασικά έργα της στρατηγικής του Δήμου για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και θα τυγχάνει συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.