Για δυσκολίες στην προμήθεια μονοθέσιων θρανίων σε όλα τα σχολεία αναφέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου όπου παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, το πλαίσιο της συνέντευξης, ο κ. Πρόδρομου έδωσε στη δημοσιότητα ένα συνοπτικό περίγραμμα των σχεδιασμών σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη διαρρύθμιση των σχολείων και των αιθουσών διδασκαλίας στη βάση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

Όπως σημείωσε, στη Δημοτική Εκπαίδευση θα υπάρξει ανάγκη για περίπου 50.000 μονοθέσια θρανία, στη Μέση Εκπαίδευση πρέπει να προβλεφθεί προμήθεια περίπου 27.000 μονοθέσιων θρανίων και στην Προδημοτική υπάρχει ανάγκη για περίπου 3.000 μονοθέσια τραπεζάκια.

Διερευνώντας τους αρχικούς σχεδιασμούς, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, ο κ. Προδρόμου είπε πως στην κυπριακή αγορά δεν υπήρχε η δυνατότητα να προμηθευτούν οι Σχολικές Εφορείες αριθμό μονοθέσιων θρανίων για όλα τα σχολεία.

Για προμήθεια γύρω στις 82 χιλιάδες μονοθέσια θρανία, που θα ήταν οι ανάγκες ενός τέτοιου σχεδίου, θα απαιτείτο χρόνος τουλάχιστον ενός εξαμήνου.

Εναλλακτικά, υπήρχαν οι δυνατότητες παραγγελίας και εισαγωγής ή παραγγελίας από το εξωτερικό μιας ποσότητας, σε συνδυασμό με άλλη ποσότητα που θα μπορούσε να κατασκευαστούν από προμηθευτές στην Κύπρο.

Επίσης, από προκαταρκτική διερεύνηση που έγινε μέσω των Σχολικών Εφορειών στην τοπική αγορά για την προετοιμασία του τρίτου ενδεχόμενου –διατήρηση της εσωτερικής διαρρύθμισης και των θρανίων στις αίθουσες διδασκαλίας με την εγκατάσταση ακρυλικού διαχωριστικού- θα απαιτείτο ποσότητα περίπου 50.000 διαχωριστικών, με εκτιμώμενο κόστος μεταξύ €2,4 και €2,8 εκατομμυρίων, ενώ η προμήθεια τέτοιων διαχωριστικών θα απαιτούσε 2-2,5 μήνες.

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ εξέτασαν προτάσεις για την αξιοποίηση των υφιστάμενων διθέσιων θρανίων με κατάλληλη διαμόρφωση προκειμένου να χρησιμοποιούνται δυο διθέσια θρανία από τρεις μαθητές για να εξασφαλισθούν οι αποστάσεις. Η πρόταση που προκρίθηκε, μετά από εισηγήσεις του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΠΑΝ προέβλεπε ότι για τις αίθουσες διδασκαλίας, όπου προβλεπόταν αριθμός μαθητών/τριών μεγαλύτερος των 20, θα κατασκευαζόταν προσωρινή συνένωση ανά δυο των διθέσιων θρανίων και αναλόγως του συνολικού αριθμού των μαθητών στην αίθουσα θα χρησιμοποιείτο και αριθμός μονοθέσιων θρανίων (πέντε για τις αίθουσες που κατά το μέγιστο φιλοξενούν 25 μαθητές), τα οποία έπρεπε να προμηθευτούν οι Σχολικές Εφορείες.

Σημείωσε ότι στη βάση των υπολογισμών που έγιναν για το σύνολο των σχολικών αιθουσών παγκυπρίως διαμορφώθηκε η πρόταση του ΥΠΠΑΝ που κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Αυγούστου 2020. Η πρόταση προέβλεπε άμεσες εργασίες από τις Σχολικές Εφορείες για την προσωρινή συνένωση θρανίων, την παραγγελία 19.000-20.000 μονοθέσιων θρανίων και 6.000 ένθετων διαφανών ακρυλικών διαχωριστικών για θρανία.

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι στα τμήματα εκείνα που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ των θρανίων θα πρέπει να δημιουργηθούν δυο ομάδες μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα και να φοιτούν εκ περιτροπής (μέρα παρά μέρα). Τα κατά τόπους τμήματα όπου ο αριθμός των μαθητών/τριών επιτρέπει να τηρηθεί εντός της τάξης η απόσταση μεταξύ των θρανίων (τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών) θα μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, σε συνεχή βάση.

Σημείωσε ότι στα τμήματα εκείνα που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ των θρανίων θα πρέπει να δημιουργηθούν δυο ομάδες μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα και να φοιτούν εκ περιτροπής σε πρωινή και απογευματινή φοίτηση. Εναλλακτικά έγινε σχεδιασμός σε κάθε σχολείο ούτως ώστε να δημιουργηθούν δυο ομάδες σε κάθε τμήμα που μπορεί να φοιτούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές αίθουσες και ορισμένες τάξεις του σχολείου να φοιτούν σε απογευματινό ωράριο.

Ως εναλλακτική λύση της εκ περιτροπής φοίτησης για σκοπούς ανταπόκρισης στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο, είπε, μπορεί να εξετασθεί και το ενδεχόμενο ταυτόχρονης φοίτησης με φυσική παρουσία της μιας ομάδας μαθητών/τριών ενός τμήματος και ταυτόχρονη κατ’ οίκον παρακολούθηση του μαθήματος από την άλλη ομάδα, με μέθοδο εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι στη βάση των προκαταρκτικών πληροφοριών και επαφών με το Υπουργείο Υγείας, από τις 11 Αυγούστου εξετάστηκε και το ενδεχόμενο διαρρύθμισης των αιθουσών με τοποθέτηση των θρανίων κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των μαθητών/τριών.

Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κανόνα απόστασης ενός μέτρου στις αίθουσες, σημείωσε, έγινε υπολογισμός για όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, σε όλα τα σχολεία παγκυπρίως, και προτάθηκε μέθοδος διάταξης των θρανίων με συνδυασμό των υφιστάμενων διθέσιων θρανίων και αριθμού μονοθέσιων θρανίων σε μια τυπική αίθουσα διδασκαλίας (50 τ.μ.).

Είπε πως σε περίπτωση αντικατάστασης όλων των υφιστάμενων θρανίων με μονοθέσια θρανία προκύπτουν ανάγκες περίπου 95 χιλιάδων θρανίων (με κόστος € 2,9 εκατ.).

Ο κ. Προδρόμου τόνισε την εφαρμογή της υγειονομικής οδηγίας για τη φοίτηση όλων των μαθητών/τριών στις τάξεις, με υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου και τη διατήρηση της υφιστάμενης διαρρύθμισης των αιθουσών διδασκαλίας (θρανία).

Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης με φυσική παρουσία λόγω έκτακτων συνθηκών που μπορεί να προκύψουν, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι ο σχεδιασμός μέχρι την ολοκλήρωση του συνολικού Στρατηγικού Σχεδίου σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), προβλέπει την εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως έγινε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και σύμφωνα με πρόγραμμα που θα εκπονηθεί και θα διανεμηθεί στα σχολεία, με διαφοροποίηση της Μέσης και της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ανέφερε ότι στις πρώτες τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης, στον Κύκλο Α’, θα παρασχεθεί εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη, με προσαρμοσμένο υλικό που θα ετοιμασθεί από τις επιθεωρήσεις σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στον Κύκλο Β’ θα οργανωθεί προσαρμοσμένη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ΡΙΚ πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης με παρουσιάσεις για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, όπως και ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Προδημοτική.

Σημείωσε ότι στη Μέση Εκπαίδευση αναπροσαρμόζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τόσο του Γυμνασίου όσο και των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών για σκοπούς εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με έμφαση και προτεραιότητα στα εξεταζόμενα μαθήματα. Μαθήματα που τυχόν δεν θα καλύπτονται πλήρως με εξ αποστάσεως διδασκαλία, θα καλύπτονται με εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη, δηλαδή με άλλο υλικό το οποίο θα διαβιβάζουν οι εκπαιδευτικοί ηλεκτρονικά στις τάξεις.

Κλιματολογικές συνθήκες – Αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών

Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι εφαρμόζοντας Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2019 και κατόπιν συμφωνίας με την Α.Η.Κ., η τελευταία έχει ξεκινήσει από το τέλος Αυγούστου τις εργασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την υγροθερμομόνωση 405 σχολικών κτηρίων (πρόσθετα σε άλλα 107 σχολεία που έχουν ήδη φωτοβολταϊκά).

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, σημείωσε, θα ενισχυθεί σημαντικά η δυνατότητα των σχολείων ως προς το ηλεκτρικό φορτίο και θα μπορεί να γίνει η συζήτηση και μελέτη για την εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού ή άλλων σχετικών ρυθμίσεων, πάνω σε ρεαλιστική βάση.

Ανέφερε ότι έχει καλέσει τους οργανωμένους γονείς και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε διάλογο σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού στα σχολεία.

Το ΥΠΠΑΝ, είπε ο κ. Προδρόμου, εξετάζει την υποβολή μιας συνολικής πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και θα επιδιώξει τη χρηματοδότησή της στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.