Έργα υποδομής και υπηρεσιών, 83 στον αριθμό και συνολικής δαπάνης €237εκ., ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, σε συνέντευξη τύπου για παρουσίαση των έργων και πολιτικών που υλοποιούνται για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Στόχος οι υποδομές αυτές να αποτελέσουν κίνητρο για αντιμετώπιση της αστυφιλίας, ενθάρρυνσης των νέων -ιδιαίτερα- συνανθρώπων μας για διαμονή στην ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές, αλλά και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων να ενισχυθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

«Με προσήλωση στις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, με οδηγό τη σταθερή θέση μας για την αναγκαιότητα στήριξης της υπαίθρου και αναζωογόνησης των ορεινών μας κοινοτήτων, σε συνέχεια των εξαγγελιών των στεγαστικών σχεδίων αλλά και των σχεδίων παραχώρησης πολεοδομικών κινήτρων και επιδομάτων, εξαγγέλλουμε σήμερα, ένα συγκροτημένο και δομημένο πρόγραμμα έργων υποδομής, που καλύπτει όλους τους τομείς της δημόσιας δραστηριότητας στις ορεινές μας περιοχές. Από τον χώρο της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την γεωργία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την πυρόσβεση, ακόμα και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων», ανέφερε ο Υπουργός.

Αυτά τα έργα υποδομής υποστηρίζονται από αριθμό σχεδίων στήριξης και ενίσχυσης που εκπονήθηκαν από διάφορα Υπουργεία, ενώ πλαισιώνονται από οριζόντιες δράσεις και στρατηγικές, όπως για παράδειγμα η επέκταση της ευρυζωνικότητας στην ύπαιθρο.

«Και επειδή κάθε ανάλογη σοβαρή και συγκροτημένη προσπάθεια πρέπει να καλύπτεται από το ενδεδειγμένο νομοθετικό πλαίσιο, είναι σε διαδικασία εκπόνησης χωροταξική και πολεοδομική μελέτη για τη δήλωση πολιτικής της ορεινής περιοχής Τροόδους καθώς και νομοσχέδιο για καθορισμό και θεσμοθέτηση της ορεινότητας. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι σημερινές εξαγγελίες δεν αποτελούν μια αποσπασματική παράθεση κάποιων μέτρων ή έργων για τις ορεινές περιοχές», τόνισε ο κ. Νουρής, προσθέτοντας πως σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία λόγω της πανδημίας, η Κυβέρνηση απέδειξε συνέπεια έργων και όχι λόγων, την αποφασιστικότητά της για την ολιστική αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων των ορεινών μας περιοχών.

«Στις 17 Φεβρουαρίου εξαγγείλαμε γενναιόδωρα στεγαστικά σχέδια και μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, με ιδιαίτερη αναφορά στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές μας. Είχαμε τονίσει, ότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας είναι ο άνθρωπος και ο τόπος μας. Σε συνέχεια εκείνων των εξαγγελιών, που ήδη αγκαλιάζονται με ενθουσιασμό από τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, σε συνεργασία μαζί με όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους Υπουργούς και τον φίλο Επίτροπο, ανακοινώνουμε σήμερα αριθμό έργων υποδομής και υπηρεσιών, ώστε η προσπάθεια για αντιμετώπιση της αστυφιλίας, ενθάρρυνσης των νέων ιδιαίτερα συνανθρώπων μας για διαμονή στην ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές, αλλά και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων να ενισχυθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό,» ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Στην ορεινή περιοχή Τροόδους υλοποιούνται 83 έργα, 59 εντός της τρέχουσας χρονιάς ενώ 24 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, για να στηρίξουν τις 113 κοινότητες. Τα έργα αυτά θα επεκταθούν σταδιακά σε όλες τις ορεινές Κοινότητες, Λάρνακας, Πάφου, Λεμεσού, αλλά βεβαίως και της ακριτικής Τηλλυρίας, με μελέτες που θα αρχίσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Από αυτά τα 83 έργα, τα 24 με κόστος €8εκ. έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άλλα 49 έργα με δαπάνη €65εκ. είναι ήδη σε διαδικασία υλοποίησης, ενώ 10 ακόμα έργα με κόστος €164εκ. προκηρύσσονται εντός του τρέχοντος έτους.

Αυτά τα έργα συνολικής δαπάνης €237εκ. για την περιοχή του Τροόδους αφορούν ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και η ολοκλήρωση τους αναμένεται να πετύχει αυτό που για χρόνια ήταν η πάγια επιδίωξη. Η δημιουργία υποδομών για ολική αναστροφή της αρνητικής εικόνας που επικρατεί.

Στόχοι:

Στρατηγική επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας νέας ορεινής οικονομίας.
Βασικός στόχος η αναζωογόνηση και ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων ώστε να αναστρέψουμε την εικόνα εγκατάλειψης τους.
Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού, αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων και νέων ανθρώπων, επενδυτών και επισκεπτών.
Οκτώ έργα κόστους €197εκ. αφορούν τη βελτίωση της προσβασιμότητας και του κύριου οδικού δικτύου.

– Ενδεικτικά αναφέρονται ο δρόμος Λεμεσού-Πολεμιδιών-Παλώδιας-Άλασσας-Σαϊττά,

– Ο Παρακαμπτήριος Δρόμος Πελενδρίου,

– Ο Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου,

– Ο Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου,

– Η βελτίωση του δρόμου Φτερικουδίου – Άλωνας – Πολύστυπου – Χανδριών

Άλλα 28 έργα υποδομής συνολικού κόστους €14,4εκ. προωθούνται ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί για την αναζωογόνηση Κοινοτήτων, όπως:

ο Πολυθεματικός Χώρος Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας στον Αγρό,
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοιλανίου,
η Αποκατάσταση του Νερόμυλου στη Πλατανιστάσα,
η Κατασκευή του Πολυδύναμου Κέντρου στον Ασκά,
το Αστεροπαρατηρητήριο του Τροόδους,
η ανάπλαση και ο εξωραϊσμός του πυρήνα στην Κοράκου,
η λιθόστρωση του κεντρικού δρόμου στο Γούρρι,
η ανακαίνιση του κοινοτικού κτηρίου για δημιουργία κοινοτικού ιατρείου στον Καλοπαναγιώτη.
Με πρόσθετη δαπάνη €13 εκ. προωθείται και σειρά έργων που καλύπτουν τον χώρο της υγείας, της παιδείας αλλά και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

Στο Νοσοκομείο Τροόδους δημιουργούμε πνευμονολογική/φυματιολογική κλινική, αναβαθμίζουμε το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.
Επεκτείνουμε τη λειτουργία του στόλου των Ασθενοφόρων ώστε να καλύπτουν την Ευρύχου, τον Κάμπο, τον Μονιάτη και τον Πεδουλάλα.
Έργα κοινωνικής προσφοράς

Δημιουργούμε βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς στις κοινότητες Καλοπαναγιώτη, Πάχνας, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Παλαιχωρίου,
Λειτουργούμε Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την ανάδειξη περιοχών με ήπια περιβαλλοντική ιστορικότητα,
Έργα για την παιδεία

Η δημιουργία προαιρετικών ολοήμερων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,
Η σύσταση Ιδρύματος Πολιτισμού για την περιοχή Τροόδους και
Η Λειτουργία Θερινών Σχολείων.
Προστασία του περιβάλλοντος και άρδευσης – έργα ύψους €9εκ.

Επέκταση του αρδευτικού έργο στη Σολιά εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα και τις υποδομές των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.
Εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή.
Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης της βλάστησης στο Κρατικό Δάσος Τροόδους.
Επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων σταθμών επεξεργασίας λυμάτων στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, στο Απλίκι και στον Ασκά.
Αναβάθμιση στους κατασκηνωτικούς και εκδρομικούς χώρους στις ορεινές περιοχές.
Επένδυση σε έργα υποδομής για την ενεργειακή και μορφολογική αναβάθμιση όψεων και στεγών όπως και στην εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια τοπικών αρχών, σε χώρους στάθμευσης και δημόσιους χώρους ύψους €3,2εκ.
Αναβάθμιση των πυροσβεστικών και αστυνομικών σταθμών ύψους €500.000 και αφορούν:

Προσθήκες και μετατροπές στους Αστυνομικούς Σταθμούς Κακοπετριάς, Πλατρών, Κάμπου, αλλά και ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Κοιλάδα της Μαραθάσας,
Θα συντηρηθεί επίσης και θα αναβαθμιστεί ο Πυροσβεστικός Σταθμός της Πάχνας και θα δημιουργηθεί υποσταθμός της Πυροσβεστικής στις Κυβίδες.