Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 7 (2)(δ) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020 αποφάσισε να παύσει τον Δρα Πέτρο Αγαθαγγέλου από τη θέση του μέλους του Δ.Σ του ΟΑΥ.

Επίσης σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση από τις 31 Ιουλίου στις 31 Αυγούστου 2022 για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής του οφειλόμενου φόρου για το φορολογικό έτος 2021.

Η παράταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των φορολογουμένων και αφορά την υποβολή φορολογικής δήλωσης και καταβολής του φόρου από:

• άτομο εκτός αυτοεργοδοτούμενο (ηλεκτρονική Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου εκτός αυτοεργοδοτούμενου 2021),

• αυτοεργοδοτούμενο που δεν έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους ή επισκοπημένους λογαριασμούς (ηλεκτρονική Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου αυτοεργοδοτούμενου 2021).