Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κοινοποιήσει προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο με τεστ που αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα κράτη και στον οποίο περιλαμβάνονται ρινικά αντιγονικά τεστ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι η διαδικασία λήψης δείγματος ρινικά είναι πιο φιλική για τους πολίτες, το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στην επέκταση της διαδικασίας δειγματοληψίας ρινικά για όλο τον πληθυσμό (ενήλικες και ανήλικους).

Ως εκ τούτου, ήδη από χθες στα κατά τόπους συνεργεία όπου διενεργούνται rapid test μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας, η δειγματοληψία γίνεται για όλους τους πολίτες ρινικά.

Λόγω της επαναλαμβανόμενης εβδομαδιαίας διενέργειας τεστ, το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε προμήθεια ποσότητας ρινικών τεστ για να διευκολύνει τη διενέργεια τεστ του πληθυσμού.