Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους Προσωπικούς Ιατρούς Ενηλίκων και Παιδιών ότι, στη βάση των αναθεωρημένων αλγόριθμων για την διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, οι Προσωπικοί Ιατροί θα πρέπει να προβαίνουν σε αξιολόγηση των περιστατικών με γριπώδη συνδρομή, σύμφωνα με τις ενέργειες που υποδεικνύονται στους αλγόριθμους για τη διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19.

Τονίζεται, επίσης, ότι οι Προσωπικοί Ιατροί θα πρέπει να παραπέμπουν τους ασθενείς σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο της Επαρχίας τους:

(α) αφού προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπεύθυνο / Διευθυντή ΤΑΕΠ του νοσηλευτηρίου.

(β) αποκλειστικά στην περίπτωση που το κρούσμα είναι επιβεβαιωμένο εργαστηριακά.

(γ) η κλινική εκτίμηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων έγινε, όπως καθορίζεται στους αλγόριθμους διαχείρισης ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19. Οι αλγόριθμοι έχουν διαβιβασθεί στους Προσωπικούς Ιατρούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

Λόγω του ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι Προσωπικοί Ιατροί αποφεύγουν να εξετάζουν ασθενείς με γριπώδη συνδρομή, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επιτυχής διαχείριση της πανδημίας έγκειται στην αγαστή συνεργασία και θετική ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της Υγείας και στην τήρηση των πρωτοκόλλων, κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και διαδικασιών, μέσω της δημιουργίας αλγόριθμων του Υπουργείου Υγείας.