Προσπάθειες για αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων στα σχολεία καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας.

Στάλθηκε εγκύκλιος στα σε όλες τις σχολικές μονάδες με την οποία, μεταξύ άλλων, τερματίζονται όλες οι επισκέψεις, εκδρομές και εκδηλώσεις, για να μην υπάρξει περεταίρω μετάδοση του ιού.

Επίσης, έχει συσταθεί ένας μηχανισμός που στοχεύει στη βοήθεια προς το Υπουργείο Υγείας, για έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση των κρουσμάτων στα σχολεία.

Το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε επίσης την αναστολή λειτουργίας των επιμορφωτικών κέντρων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.