Δηλώσεις ζημιάς για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που έπληξε τις κοινότητες Πολέμι, Ψάθι, Άγιος Δημητριανός, Δρινιά, Χούλου, Λεμόνα και Κούρδακα στην Επαρχία Πάφου θα δέχεται από την Πέμπτη το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς βρίσκονται στα γραφεία των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων Πάφου και Περιφέρειας Πόλις Χρυσοχούς και των κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στη θεματική ενότητα «Σχέδια και Αιτήσεις».

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουλίου 2024 στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω τηλεομοιότυπου (FAX: 25522219, 24202867) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:[email protected]). Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη, αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2024, εγγραφή του διαχειριστή στο Μητρώο Αγροτών, Εγγραφή στο μητρώο κτηνοτρόφων, Άδεια Οικοδομής, Πολεοδομική Άδεια, όπου εφαρμόζονται).

Επιπλέον, επαγγελματίες γεωργοί θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση επαγγελματία γεωργού.

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (103 Ι /2019), σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου στα τηλέφωνα 26804594, 26804569 και Πόλις Χρυσοχούς στο τηλέφωνο 26321531.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τον νόμο, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ