Ένα βασικό, ένα αισιόδοξο και ένα ακραίο σενάριο, αναλόγως της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο και στο εξωτερικό, προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών στο πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, το βασικό σενάριο του ΥΠΟΙΚ προβλέπει συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7% το 2020 λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 5%, χτίζοντας στα θετικά αποτελέσματα του περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου και των μέτρων μετριασμού του οικοvομικού αντίκτυπου.

Το ακραίο σενάριο, προϋποθέτει δεύτερο κύμα έξαρσης κρουσμάτων το φθινόπωρο που θα σπρώξει σε μεγαλύτερη ύφεση την οικονομία, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 13%.

Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει σημαντική ανάκτηση του χαμένου εδάφους το 2021, με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 6%, που είναι πανομοιότυπος με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, επί του οποίου έγιναν οι δημοσιονομικές προβλέψεις, το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα είναι αρνητικό, της τάξης του 4,3% το 2020, για να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο το 2021, φτάνοντας στο 0,4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος θα εκτοξευθεί στο 116,8% το 2020, λόγω των πράξεων δανεισμού για στήριξη της οικονομίας, για να υποχωρήσει στο  103% τον επόμενο χρόνο.

Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, στο βασικό σενάριο η συρρίκνωση 7% του ΑΕΠ περιλαμβάνει την προϋπόθεση ότι τα μέτρα καραντίνας θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Απριλίου, με μια μεταβατική περίοδο τριών μηνών,  την οποία θα ακολουθήσει περίοδος ανάκαμψης στο τελευταίο πεντάμηνο του έτους.

Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι λόγω των στοχευμένων μέτρων που λήφθηκαν από την κυβέρνηση για περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και των μέτρων μετριασμού του οικονομικού αντικτύπου στην πραγματική οικονομία, η συρρίκνωση της οικονομίας θα περιοριστεί στο 5%.

«Ωστόσο υπάρχουν επίσης καθοδικοί κίνδυνοι στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη για πιο παρατεταμένες περιόδους καραντίνας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν και λιγότερο περιοριστικής φύσης απ’ αυτές που βρίσκονται τώρα σε ισχύ», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Ειδικότερα, αναφέρεται ο κίνδυνος εκδήλωσης νέου κύματος κρουσμάτων το φθινόπωρο «το οποίο θα εξασκήσει πρόσθετη πίεση στην οικονομία, ενώ δεν θα υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία ή εμβόλιο κατά της νόσου».

«Σε αυτή την αρνητική εξέλιξη, η ύφεση θα είναι βαθύτερη από το βασικό σενάριο, με τις αρχικές εκτιμήσεις να φτάνουν στο 13% σε πραγματικούς όρους», τονίζει το ΥΠΟΙΚ.

Για το 2021, το ΥΠΟΙΚ αναγνωρίζει πως το γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει μια μικρή και ανοικτή οικονομία συνιστά και θετικό και αρνητικό παράγοντα στις οικονομικές προοπτικές. Ειδικότερα, το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία βασίζεται στις υπηρεσίες, οδηγεί σε ταχύτερη ανάκαμψη σε σύγκριση με οικονομίες που βασίζονται στη βιομηχανία.

Ωστόσο, το ΥΠΟΙΚ αναγνωρίζει πως η εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τον τουρισμό ενδεχομένως να εμποδίσει την ανάκαμψη.

ΚΥΠΕ