Το πλαίσιο στρατηγικής για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και επανεκκίνηση της οικονομίας, με πρώτο σταθμό το σταδιακό άνοιγμα επιχειρήσεων σε καίριους τομείς της οικονομίας στις αρχές Μαΐου, στη βάση πάντα των επιδημιολογικών δεδομένων, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, είπε ότι το πλαίσιο περιλαμβάνει τρία στάδια που φτάνουν μέχρι το τέλος του 2021, ενώ κάλεσε όλους να σεβαστούν τα περιοριστικά μέτρα, ιδιαίτερα την περίοδο των εορτών του Πάσχα, έτσι ώστε να καταστεί ρεαλιστικό το πλάνο επανεκκίνησης της οικονομίας.

«Ουσιαστικά, με την πανδημία να βρίσκεται σε εξέλιξη και το οικονομικό κόστος να κλιμακώνεται σημαντικά, αρκετές χώρες της ΕΕ σχεδιάζουν τη στρατηγική τους για σταδιακή άρση των περιορισμών», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Πετρίδης, προσθέτοντας πως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη σταδιακή έξοδο από το γενικό lockdown. Στόχος είναι να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών για αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων από ένα κράτος σε άλλο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης υπογράμμισε ταυτόχρονα πως «μια υγιής και λειτουργική οικονομία είναι και η απαραίτητη προϋπόθεση για ένα λειτουργικό σύστημα υγείας».

Όπως είπε, το πλαίσιο στρατηγικής χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια, ενώ η δυνατότητα μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα επιδημιολογικά στοιχεία.

Αναλυτικά τα στάδια όπως τα ανέπτυξε ο υπουργός:

Το 1ο στάδιο αφορά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων και το πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19, το οποίο έχουμε εξαγγείλει σε μεγάλο βαθμό.

Το 2ο στάδιο αφορά σταδιακό άνοιγμα επιχειρήσεων που υπολογίζεται, αν επιτραπεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα, να αρχίσει σταδιακά γύρω στις αρχές Μαΐου σε τομείς καίριας σημασίας για την οικονομία, με συντονισμένο τρόπο, που να μην θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια συγκράτησης του ιού στην Κύπρο.

«Για το σταδιακό άνοιγμα των επιχειρήσεων θα πρέπει να ικανοποιούνται τα επιδημιολογικά δεδομένα, για παράδειγμα, η μείωση της καμπύλης των κρουσμάτων, η επάρκεια του ιατρικού συστήματος και τρίτον η συστηματική παρακολούθηση μέσα από τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού δειγματοληπτικών ελέγχων», τόνισε ο ΥΠΟΙΚ.

Στον καθορισμό της στρατηγικής και επιλογής τομέων για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα τέσσερα κριτήρια, σύμφωνα με τον υπουργό. Ειδικότερα, πρόκειται για τον κίνδυνο μολύνσεων από τον Covid-19, τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών λόγω Covid-19, τη σημασία του σχετικού τομέα της οικονομίας και κοινωνικής ζωής και τη δυνατότητα επιβολής και διατήρησης μέτρων ασφάλειας.

Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ακόμη ότι τα μέτρα μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές, τις ομάδες πολιτών, τους τομείς της κοινωνικής ζωής και τέλος τους οικονομικούς τομείς, ενώ θα ληφθεί υπόψη η αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων και των τομέων της οικονομίας, καθώς και οι κοινωνικές αλληλοεπιδράσεις.

Το 3ο στάδιο αφορά την επανεκκίνηση της οικονομίας, δηλαδή την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2021.

«Η στρατηγική θα πρέπει να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, επιτρέποντας να υφίσταται οικονομική δραστηριότητα χωρίς αχρείαστα ρίσκα σε θέματα υγείας», τόνισε ο κ. Πετρίδης και συμπλήρωσε ότι αυτή θα περιλαμβάνει στήριξη βιώσιμων επιχειρήσεων, μέτρα σε τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο, ανάπτυξη του τομέα ψηφιακής τεχνολογίας, στήριξη εκείνων που θα μπορούν να διατηρήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και τόνωση της ζήτησης.

Σύσταση διυπουργικής επιτροπής

Με βάση αυτό το πλαίσιο, όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής υπό την προεδρία του ΥΠΟΙΚ, στην οποία θα μετέχουν οι υπουργοί Υγείας, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι υφυπουργοί Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής και Τουρισμού.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα συσταθεί καθοδηγητική επιτροπή, στην οποία θα προεδρεύει εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ και θα μετέχουν εκπρόσωποι των άλλων υπουργείων, καθώς και υπεύθυνοι της μονάδας επιδημιολογικής παρακολούθησης του υπουργείου Υγείας.

Η διυπουργική επιτροπή, με τη στήριξη της καθοδηγητικής επιτροπής, θα ετοιμάσει και θα υποβάλει το πλαίσιο της στρατηγικής και το σχέδιο δράσης στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος Απριλίου.

«Για να γίνει ρεαλιστική η επανεκκίνηση της οικονομίας, καλώ όλους να σεβαστούν τα μέτρα και να είναι ιδιαίτερα πειθαρχημένοι την περίοδο του Πάσχα για να μην ανατραπούν οι μέχρι τώρα συνθήκες», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.

ΚΥΠΕ