Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συζήτησε με τον Γενικό Εισαγγελέα το θέμα που αφορά στην μη ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης ως υποβλήθηκε, με το οποίο παρατεινόταν η μη επιβολή τελών για τα καύσιμα κατά το ήμισυ της φορολογίας κατανάλωσης, αλλά με τροποποίηση κατά τρόπο που συνεχίζεται η πλήρης απαλλαγή του φόρου κατανάλωσης καυσίμων.

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Βίκτωρας Παπαδόπουλος, παρά το γεγονός ότι η άποψη του Εισαγγελέα είναι ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν αναφορά του νόμου στο Ανώτατο ή αναπομπή του στη Βουλή, ο Πρόεδρος αναλογιζόμενος ότι τυχόν αναπομπή ή και αναφορά του νόμου θα είχε αποτέλεσμα από τις 5 Μαΐου 2023 οι τιμές των καυσίμων να επιστρέψουν στα επίπεδα προ της μείωσης του φόρου κατανάλωσης, με το κόστος να επιβαρύνει πλήρως τους καταναλωτές, αποφάσισε να υπογράψει τον νόμο ως έχει.

Όσον αφορά στον νόμο για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε την αναφορά του εν λόγω νόμου στο Ανώτατο Δικαστήριο, εξουσιοδοτώντας προς τον σκοπό αυτό τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.