Η διοργάνωση γάμου ή βάφτισης σε οικίες με πέραν των 50 ατόμων θα γίνεται μόνο με εξασφάλιση έγκρισης διευκρινίζει την Πέμπτη το Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι σε συνέχεια του χθεσινού διατάγματος, που καθορίζει τον μέγιστο αριθμό για συγκεντρώσεις σε οικίες ή/και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης στα 50 άτομα ανά οικία/ομάδα και λόγω αιτημάτων από πολίτες, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει πως θα επιτρέπεται η διοργάνωση γεύματος/δείπνου βάφτισης ή γάμου σε οικίες, με τη συμμετοχή πέραν των 50 ατόμων νοουμένου ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα και θα εξασφαλίζουν έγκριση από το Υπουργείο Υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας υπογραμμίζει ότι για την εξασφάλιση έγκρισης, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αποδεικτικό στοιχείο (πρόσκληση, κτλ), στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, ενώ θα πρέπει να δηλώνονται τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου, όπου θα λάβει χώρα η εκδήλωση, καθώς και ο αριθμός των προσκεκλημένων.

Σημειώνει, τέλος, ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα και οι κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με το σχετικά πρωτόκολλα, που διέπουν τη διεξαγωγή γάμων και βαφτίσεων σε χώρους εστίασης, που θα δίνονται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ