Εντός των ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά 120 εκατ. ευρώ των σχεδίων του υπουργείου Εργασίας για στήριξη επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης και 100 εκατ. ευρώ για το σχέδιο απευθείας επιδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Ενημερώνοντας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για το δεύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας, ο κ. Πετρίδης αποσαφήνισε ότι τα υπόλοιπα μέτρα, δηλαδή η παραχώρηση εγγυήσεων 500 εκατ. ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και η παραχώρηση 400 εκατ. ευρώ προς το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου, καθώς και η συμμετοχή της Κύπρου με εγγυήσεις 32 εκατ. ευρώ προς το νέο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων, δεν χρειάζονται έγκριση από τη Βουλή.

«Αυτό το πακέτο είναι ένα πακέτο – γέφυρα, το οποίο συνάδει μάλιστα με τη νέα εποχή που αφορά στην άρση των μέτρων και στην επανεκκίνηση της οικονομίας», είπε ο κ. Πετρίδης ενημερώνοντας την Επιτροπή.