Αποζημιώσεις και άλλες διευκολύνσεις δικαιούνται οι επιβάτες, οι πτήσεις των οποίων ακυρώθηκαν οι παρουσίασαν μεγάλη καθυστέρηση, υπενθυμίζει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις ματαίωσης ή/και καθυστέρησης (άφιξης στον προορισμό) πτήσεων, πέραν των 3 ωρών, όλοι οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 261/2004 (Δικαιώματα Επιβατών που Ταξιδεύουν Αεροπορικώς). Στον Κανονισμό προβλέπεται ότι σε περίπτωση ματαίωσης μιας πτήσης ο επιβάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής, εντός επτά ημερών, της αξίας του εισιτηρίου για την πτήση που έχει ακυρωθεί ή τη μεταφορά του µε άλλη πτήση νοουμένου ότι εξυπηρετεί τον επιβάτη και υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων (Άρθρο 8).

Επιπλέον, στο Άρθρο 9 του Κανονισμού, προνοείται ότι στους επιβάτες παρέχεται φροντίδα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την παροχή γευμάτων και διανυκτερεύσεων μέχρι να διευθετηθεί εκ νέου η πτήση.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι τα πιο πάνω διευθετούνται απευθείας με τον αερομεταφορέα ή τον εκπρόσωπο του στους αερολιμένες.

Επιπρόσθετα, οι επιβάτες που έχουν επηρεαστεί από τέτοιες αλλαγές -ματαιώσεις που έγιναν σε διάστημα κάτω των 14 ημερών από την πτήση και καθυστερήσεις πέραν των 3 ωρών- σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό, δικαιούνται αποζημίωση από τους αερομεταφορείς, εκτός και αν η ματαίωση ή η καθυστέρηση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στα €250 κατά άτομο για πτήσεις κάτω των 1.500 χιλιομέτρων και στα €400 ευρώ κατά άτομο για πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων.

Τα παράπονα υποβάλλονται προς τις αεροπορικές εταιρείες, είτε μέσω της ιστοσελίδας τους, είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα στην αεροπορική εταιρεία να ανταποκριθεί.

Σε περίπτωση που οι παραπονούμενοι δεν λάβουν απάντηση εντός 8 εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος ή εάν δεν είναι ικανοποιημένοι με την απάντησή που έχει δοθεί, τότε μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα εφαρμογής του Κανονισμού στη χώρα όπου συνέβη το περιστατικό. Για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στους αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρμόδιος φορέας για εξέταση του παραπόνου είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Τα παράπονα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των επιβατών υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_el.htm .