*Φωτογραφία αρχείου

Τα συμβόλαια για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς, με μία δαπάνη ύψους 13 εκ. ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, θα υπογραφούν στις 28 Αυγούστου.

Ως γνωστό, το αίτημα των γειτονικών κοινοτήτων της Παρεκκλησιάς και του Πύργου για κατασκευή των αποχετευτικών συστημάτων εκκρεμεί για αρκετά χρόνια, ενώ συνεπεία της οικονομικής κρίσης του 2013, το Τμήμα Υδάτων είχε αναβάλει την κατασκευή τους.

Η συνεισφορά του ΣΑΛΑ στο έργο θα είναι της τάξεως του 20% και Κυβερνητική συνεισφορά 80%, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το έργο έχει υποβληθεί προκειμένου να τύχει συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής κι εφόσον εγκριθεί, η κυβερνητική συνεισφορά θα αυξηθεί στο 90%.

Τα κατασκευαστικά έργα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσουν 2 χρόνια.

Ο διευθυντής του ΣΑΛΑ, Γιάννης Τσουλόφτας, χαρακτήρισε μεγάλης σημασίας το έργο, που αφορά δύο ξεχωριστά συμβόλαια που κατακυρώθηκαν στην εργοληπτική εταιρεία Cyfield.

Χάρης Παναγιώτου