Οδηγίες όπως οριστεί εντός του μηνός σύσκεψη με το Τμήμα Πολεοδομίας και τη Σχολική Εφορεία Λεμεσού, με στόχο να συμφωνηθεί η ο νέος σχεδιασμός για τον κυκλικό κόμβο που θα κατασκευαστεί στη διασταύρωση του Καφέ Παρί, έχει δώσει ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού εξέφρασε την ελπίδα να επέλθει συμφωνία επί του νέου σχεδιασμού για τον κυκλικό κόμβο στο σημείο που ενώνονται οι λεωφόροι Μακαρίου, Αγίας Φυλάξεως και Θεσσαλονίκης, αφού πλέον περιορίζεται η επέμβαση στην περιουσία της Σχολικής Εφορείας, που δεν αποδέχεται να παραχωρήσει μέρος του περιβόλου του Λανιτείου σταδίου.

Πηγή από τα Δημόσια Έργα ανέφερε στο σταθμό μας πως με τον νέο σχεδιασμό, έχει κάπως σμικρυνθεί ο κόμβος κι έχει λάβει σχήμα οβάλ.

Εφόσον επέλθει συμφωνία για τον κυκλικό κόμβο, θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία και να ξεκινήσει η εκτέλεση της ανακατασκευής του νότιου τμήματος της Αγίας Φυλάξεως, από την Τζαμούδα μέχρι τη διασταύρωση του Καφέ Παρί.

Στο έργο περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή της λεωφόρου Μακαρίου, από τα φώτα των Πολεμιδιών μέχρι τα φώτα του Αριέλ.

Διαδικαστικά, θα πρέπει να εκπονηθούν λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια τα οποία θα ανατεθούν μέσω προσφορών, αλλά και να προσφοροδοτηθεί και κατακυρωθεί η εκτέλεση του έργου.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η ανακατασκευή του νότιου Τμήματος της Αγίας Φυλάξεως μπορεί να ξεκινήσει εντός του 2022.

Χάρης Παναγιώτου