Είκοσι πέντε Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Λευκωσίας βραβεύθηκαν την Τετάρτη, σε τελετή, για τη διάκρισή τους στην Εκστρατεία Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για το 2023 από τον Έπαρχο Λευκωσίας Ανδρέα Χατζηπάκκο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Εκστρατεία Καθαριότητας και Ευπρεπισμού στην οποία συμμετέχουν Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Λευκωσίας αποτελεί ετήσιο θεσμό, ο οποίος πραγματοποιείται πέραν των 30 ετών υπό την αιγίδα της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας.

Σκοπός, σημειώνεται, είναι ο καθαρισμός και ευπρεπισμός των κοινοτήτων και παράλληλα η δημιουργία και καλλιέργεια συνείδησης καθαριότητας στους πολίτες. Περαιτέρω, η Εκστρατεία συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Κοινοτήτων που συμμετέχουν.

Η Επιτροπή Καθαριότητας, η οποία απαρτίζεται από λειτουργούς της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών, επισκέφθηκε και επιθεώρησε τις προτεινόμενες Κοινότητες και υπέβαλε τις εισηγήσεις της για τη βράβευση των καθαρότερων και πιο ευπρεπισμένων Κοινοτήτων.

Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν οκτώ πρώτα βραβεία, οκτώ δεύτερα και οκτώ τρίτα βραβεία. Περαιτέρω, απονεμήθηκε ένα βραβείο για τον πιο καθαρό και ευπρεπισμένο χώρο πρασίνου καθώς και ένα βραβείο στην Κοινότητα με τη μεγαλύτερη προσφορά εθελοντικής εργασίας στα πλαίσια της Εκστρατείας Καθαριότητας. Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό ποσό προς τις βραβευθείσες Κοινότητες.

Το Α΄ Βραβείο απονεμήθηκε στην Αληθινού, Αναλιόντα, Βυζακιά, Γούρρη, Καλοπαναγιώτη, Λιβάδια, Μαθιάτης, και Ποταμιά.

Το Β΄ Βραβείο απονεμήθηκε στην Αγροκηπιά, Ασκά, Δένεια, Καννάβια, Μάμμαρη, Πεδουλά, Σπήλια και Ψιμολόφου.

Το Γ’ Βραβείο απονεμήθηκε στην Αγία Ειρήνη, Κλήρου, Μαλούντα, Μηλικούρι, Μουτουλλά, Ξυλιάτο, Τεμβριά, και Φλάσου.

Το Βραβείο για τον πιο καθαρό και πιο ευπρεπισμένο χώρο πρασίνου απονεμήθηκε στην Δένεια.

Το Βραβείο για τη μεγαλύτερη προσφορά εθελοντικής εργασίας απονεμήθηκε στην Κάτω Μονή.

Πηγή: ΚΥΠΕ