Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι έπειτα από τη διοχέτευση μεγάλης ποσότητας όμβριων υδάτων εντός των αγωγών αποχέτευσης λυμάτων, έχει προκληθεί κατάρρευση σε αγωγό του, ο οποίος βρίσκεται εντός της Νεκρής Ζώνης, πλησίον της Βιομηχανικής Περιοχής στο Καϊμακλί.

Το Συμβούλιο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε, σε συνεννόηση με τα Ηνωμένα Έθνη.

Το Συμβούλιο ενημερώνει το κοινό ότι εντός των επόμενων ημερών πιθανόν να παρατηρηθούν φαινόμενα δυσοσμίας στην περιοχή πλησίον της Βιομηχανικής Περιοχής στο Καϊμακλί και ότι θα προβεί σε επικαιροποιημένη ενημέρωση σε μεταγενέστερο στάδιο και ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.