Τροποποίηση του νόμου περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ώστε να μην αποκόπτεται το επίδομα από άτομα με αναπηρία, όταν αυτά διαθέτουν οικία η οποία υπόκειται σε δικαίωμα επικαρπίας εφ’ όρου ζωής, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου.

Συγκεκριμένα, η Υφυπουργός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 13 του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως 2022.

Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης, όπως είπε, είναι η μη διακοπή της καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε Άτομα με Αναπηρία λόγω του ότι έχουν εγγεγραμμένη στο όνομα τους την κατοικία συγγενών τους, κυρίως γονέων, η οποία δεν ξεπερνά τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα και την οποία δεν μπορούν να αξιοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο επειδή η εν λόγω περιουσία είναι υποκείμενη σε δικαίωμα επικαρπίας εφ’ όρου ζωής.

Όπως δήλωσε η κα. Ευαγγέλου, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου η τροποποίηση αφορά μόνο Άτομα με Αναπηρία, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι γονείς τους ή συγγενείς τους με σκοπό να διασφαλίσουν τα ευάλωτα παιδιά τους ή συγγενείς τους μετά που θα έχουν φύγει από τη ζωή, μεταβιβάζουν σε αυτούς με το δικαίωμα επικαρπίας την κατοικία στη οποία διαμένουν.

Προσβασιμότητας ψηφιακών προϊόντων από άτομα με αναπηρία

Ακόμα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023».

Όπως είπε η κα. Ευαγγέλου, σκοπός του εναρμονιστικού αυτού νομοσχεδίου, είναι η μεταφορά της «Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» στο Κυπριακό Δίκαιο.

Με το νέο νομικό πλαίσιο θεσπίζονται οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που θα διατίθενται στην αγορά μετά τις 28.6.2025, για Άτομα με Αναπηρίες, αλλά και άλλους ευάλωτους καταναλωτές όπως οι ηλικιωμένοι, καθώς και καταναλωτές που αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς στην όραση, ακοή, ομιλία, αφή και αντίληψη.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας αφορούν επί του παρόντος σε ψηφιακά προϊόντα όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνα, λογισμικά, αυτόματες ταμειακές μηχανές και άλλα, και σε υπηρεσίες όπως διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms και άλλα.

Αρμόδια αρχή, όπως είπε, θα είναι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και προβλέπεται και ανάθεση σε άλλα τμήματα και υπηρεσίες από το Υπουργικό καθότι είναι πολύ τεχνικά τα ζητήματα.

Πρόκειται όπως είπε για εναρμονιστικό νομοσχέδιο με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ