Τρόπους μείωσης ή απορρόφησης της αύξησης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Ενέργειας με την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων να προτάσσουν την μείωση του ΦΠΑ και την χρήση του αποθεματικού της ΑΗΚ για άμεση ανακούφιση των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, συμφώνησε μόνο στην κατάργηση του ΦΠΑ στην αγορά καυσίμων από την ΑΗΚ και εφόσον η τιμή υπερβαίνει το σημείο αναφοράς των €300 τον τόνο και όχι στην οριζόντια κατάργηση του στο ΦΠΑ στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σημείωσε δε πως μελετάται η μετακύληση του κόστους για ευάλωτες ομάδες στον φορολογούμενο πολίτη, δηλαδή η κάλυψή τους από το κράτος.

Όπως είπε, υπάρχουν περιθώρια για ένα δικαιότερο σύστημα τιμολόγησης, υπάρχουν περιθώρια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αγγίξουμε και το θέμα του ΦΠΑ καθώς επίσης και τις δυνατότητας κεφαλαίου που υπάρχουν, όμως με τρόπο που δεν θα επηρεάσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης ή τους ρυθμούς πορείας προς την πράσινη μετάβαση.

Δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν περισσότερες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου.

Αντίθετα, την ερχόμενη διμηνία θα υπάρξει μείωση κατά 2%. Η πρόεδρος της ΑΗΚ απαντούσε σε ερωτήματα βουλευτών για τις μεγάλες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που φθάνουν μέχρι και 40% στους λογαριασμούς των προηγούμενων μηνών.

Η συζήτηση έγινε στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων και η αύξηση του ρεύματος αποδόθηκε στην αύξηση της τιμής του μαζούτ και τις πληρωμές της ΑΗΚ για τους ρύπους.

Βουλευτές ζήτησαν όπως βρεθούν λύσεις για το θέμα κυρίως μέσω της προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάτι που θα δώσει την ευχέρεια στους πολίτες να προχωρήσουν σε σημαντικές εξοικονομήσεις.