Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ για το έτος 2020, παραχωρώντας 53 νέες θέσεις προσωπικού.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, «με σημερινή έγκριση της πρότασης που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου σχετικά με τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ για το έτος 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Κυβέρνησης να στηρίξει την ομαλή λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων».
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ενίσχυση της Κεντρικής Διεύθυνσης του Οργανισμού, αλλά και των νοσηλευτηρίων, και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, αποφασίστηκε όπως παραχωρηθούν 53 νέες θέσεις προσωπικού. Οι θέσεις αφορούν στελέχωση με διοικητικό, γραμματειακό, λογιστικό και άλλο προσωπικό.
 
«Ο Υπουργός Υγείας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αναμένει από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να προχωρήσει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την πλήρωση των θέσεων αυτών που θα ενισχύσουν τα νοσηλευτήρια και θα τους επιτρέψουν να είναι ανταγωνιστικά και ευέλικτα σε περιβάλλον ΓεΣΥ», καταλήγει η ανακοίνωση.