Τα Διοικητικά Συμβούλια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) διόρισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου Νιόβης Παρισινού, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διορίστηκαν Πρόεδρος ο Γιώργος Θεοχαρίδης για πενταετή θητεία από τις 15/09/21 μέχρι τις 14/09/2026 και Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Καρατζιάς μέχρι τις 22/07/2025. Τα υπόλοιπα μέλη μένουν ως είχαν.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων διορίστηκαν για τριετή θητεία Πρόεδρος η Ιωάννα Φιάκου και μέλη οι Φοίβος Ζαχαριάδης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Γιώργος Διογένους, Άγγελος Ευθυμίου, Ανδρέας Αναστασιάδης και Ελένη Πίττα.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) για τετραετή θητεία διορίστηκαν
Πρόεδρος ο Ιωάννης Μάτσης, Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Βασιλείου και μέλη οι Ανδρέας Ασσιώτης, Γιάγκος Χατζηγιάννης, Χρίστος Ονουφρίου, Αγγέλα Παναγιώτου, Γιάννης Χατζηπαρασκευάς, Ειρήνη Γιωργαλλά, Παυλίνα Μελά και Παναγιώτα Πατσαλή.