Ο συνολικός αριθμός των ασθενών που απεβίωσαν με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2022 είναι 869 και όχι 861, όπως αναφέρεται στη χθεσινή ημερήσια ανακοίνωση, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας εξηγώντας ότι στο πλαίσιο της καταγραφής των στοιχείων από τη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, έχει προχωρήσει σε ενημέρωση της βάσης δεδομένων που διατηρεί για τους θανάτους ασθενών, έχοντας καταγράψει και επαληθεύσει όλα τα δεδομένα που δηλώθηκαν τους προηγούμενους μήνες στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης.

“Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των ασθενών που απεβίωσαν με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2022 είναι 869 και όχι 861, όπως αναφέρεται στη χθεσινή ημερήσια ανακοίνωση”, αναφέρει.

Οι 8 θάνατοι που δηλώθηκαν εκπρόθεσμα αφορούν σε γυναίκα, ηλικίας 60 ετών, που απεβίωσε στις 13/04/2021, γυναίκα, ηλικίας 87 ετών, που απεβίωσε στις 15/04/2021, γυναίκα, ηλικίας 60 ετών, που απεβίωσε στις 02/12/2021, άνδρα, ηλικίας 96 ετών, που απεβίωσε στις 30/04/2021, γυναίκα, ηλικίας 83 ετών, που απεβίωσε στις 13/08/2021, γυναίκα, ηλικίας 66 ετών, που απεβίωσε στις 11/08/2021, γυναίκα, ηλικίας 61 ετών, που απεβίωσε στις 04/08/2021 και άνδρα, ηλικίας 87 ετών, που απεβίωσε στις 22/07/2021.

Από τους 869 θανάτους οι 534 αφορούν άντρες και οι 335 γυναίκες.

“Το Υπουργείο Υγείας προβαίνει σε επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την ορθή και ολοκληρωμένη καταγραφή των στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης. Για σκοπούς διαφάνειας, το Υπουργείο Υγείας θα ενημερώνει για οποιαδήποτε νέα δεδομένα καταγράφει”, καταλήγει η ανακοίνωση.