Αναμένεται να κατατεθούν σύντομα για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, τα σχέδια για της πρώτες πολυκατοικίες που θα αναγερθούν σε τεμάχια στον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Ιωάννη από τον Δήμο Λεμεσού και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, όπως ανέφερε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης.

Ο κ. Νικολαΐδης πρόσθεσε ότι ο δήμος και ο οργανισμός επεξεργάζονται τα κριτήρια για τους δικαιούχους, ώστε να είναι διαφανή και αντικειμενικά.

Ο Δήμαρχος είπε, ακόμη, πως σύντομα θα ανακοινωθούν τα κριτήρια έτσι ώστε, πολίτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης να υποβάλουν αίτηση, προσθέτοντας ότι το εν λόγω έργο πληροί όλες τις προδιαγραφές μιας πρότυπης κατασκευής, με μια αειφόρο προσέγγιση στον σχεδιασμό, περιβαλλοντικές πρόνοιες και χώρους κοινωνικής συναναστροφής.

Ο κ. Νικολαΐδης τόνισε, τέλος, ότι τα εν λόγω διαμερίσματα θα ενοικιάζονται σε τιμές τουλάχιστον κάτω του 25 τις εκατό από αυτές που ισχύουν στην αγορά.