Κέντρο Επιχειρήσεων Ορεινών Κοινοτήτων με καταρτισμένο εθελοντικό προσωπικό θα ιδρυθεί στην Τριμίκλινη, με δαπάνες γύρω στις 50 χιλιάδες ευρώ σε χώρο που θα παραχωρηθεί από την Κοινότητα, ώστε να επιλαμβάνεται περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Επικεφαλής εταίρος στο έργο είναι η εθελοντική διασωστική οργάνωση, «Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης Κύπρου ΔΙΑΣΩΣΗ-1» και συμμετέχουν το Κοινοτικό Συμβούλιο Τριμίκλινης και η Σχολή Ασφάλειας και Υγείας «Χείρωνας».

Για την προτεινόμενη συνεργασία έχει υποβληθεί μεσώ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού, αίτηση για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  για την περίοδο 2014- 2020.

Ο κοινοτάρχης Τριμίκλινης Αντρέας Ορφανού δήλωσε στο Κανάλι 6 πως οι εταίροι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με την έγκριση της χρηματοδότησης.

Το σκεπτικό για τη δημιουργία του κεντρου είναι ότι οι  πλέον οι δασικές πυρκαγιές είναι συχνότερες και καταστροφικότερες κι εντονότερα καιρικά φαινόμενα που προκαλούν καταστροφικές πλημύρες. Οι δε, κρατικές υπηρεσίες κάποιες φορές δεν έχουν επαρκείς δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστροφές. Έτσι τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται πιο έντονα η ανάγκη για δράση εθελοντικών ομάδων πυροσβεστών/διασωστών.

Το έργο περιλαμβάνει αγορά οχήματος τύπου διπλοκάμπινου, συμπεριλαμβανομένου αντλίας πυρόσβεσης, με κόστος €30000.

Εργασίες ανακαίνισης στην χώρο που θα φιλοξενηθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Ορεινών Κοινοτήτων «Έσπερος», με δαπάνη €5000.

Αγορά Εξοπλισμού περιλαμβανομένων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ασύρματου και  Απινίδωτή, με κόστος €3000.

Καθώς επίσης, δράσεις Εκπαίδευσης Κατάρτισης και δαπάνες Συντονισμού με κόστος €3000 και δαπάνη €1000, για προβολή, δημοσιότητα και σχεδιασμό λογότυπου.