Στη 2η θέση ακροαματικότητας παγκύπρια βρίσκεται ο ραδιοσταθμός μας, σύμφωνα και με την τελευταία έρευνα του Συνδέσμου Ραδιοφωνικών Σταθμών Κύπρου, σε συνεργασία με τη Symmetron-ConRead, τόσο στη συνήθη ακροαματικότητα, όσο και στο μερίδιο ακροαματικότητας.

Ιδιαίτερα στο μερίδιο ακροαματικότητας, το οποίο αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό, αφού είναι συνάρτηση του αριθμού των ακροατών και της διάρκειας ακρόασης, η διαφορά μας με τους σταθμούς που ακολουθούν είναι σημαντική.


Όσον αφορά την ακροαματικότητά μας στη Λεμεσό, το Κανάλι 6 είναι ο κυρίαρχος σταθμός, αφού είμαστε πρώτοι σε ακροαματικότητα, τόσο στη συνήθη ακροαματικότητα, όσο και στο μερίδιο ακροαματικότητας, με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια!