Μια ανησυχητική πτυχή για τον επηρεασμό της Λεμεσού από την σεισμική δραστηριότητα, παρουσιάζει η υπηρεσία Fintech.
H Ask WiRE, η κυπριακή fintech που καταγράφει το δυναμικό προφίλ όλων των ακινήτων στην Ευρώπη, αναφέρει ότι συνδυάζοντας σεισμικά δεδομένα και την τοποθεσία των κτιρίων όπως προκύπτει από Στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την επαρχία Λεμεσού, εντόπισε πως συνολικά 53.476 κτίρια ή το 71,4% του συνόλου των κτιρίων στην επαρχία βρίσκεται εντός της σεισμικής ζώνης 3, δηλαδή της περιοχής που επηρεάζεται περισσότερο από σεισμική δραστηριότητα.
Προσθέτει ότι η σεισμική ζώνη 3 καλύπτει μία έκταση 523 τετραγωνικών χιλιομέτρων ή το 37,5% της επαρχίας και όπως είναι αυταπόδεικτο είναι η πλέον ανεπτυγμένη περιοχή της επαρχίας.
Η σεισμική ζώνη 2, η οποία επηρεάζεται λιγότερο από τη ζώνη 3 από σεισμική δραστηριότητα, καλύπτει μία έκταση 689 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει 15.926 ακίνητα ή το 21,3% του συνόλου της επαρχίας, αναφέρει.
Παράλληλα, σημειώνει πως η σεισμική ζώνη 1, είναι η λιγότερη εκτεθειμένη σε σεισμική δραστηριότητα, καλύπτει 180 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει μόλις 5.421 ακίνητα αφού καλύπτει μικρό μέρος του βορειότερου σημείου της επαρχίας.
Ας κρατήσουμε λοιπόν ως ανησυχητικό δεδομένο της έρευνας πως το 71,4% (σχεδόν 54 χιλιάδες κτήρια) από το σύνολο των κτιρίων στην επαρχία Λεμεσού βρίσκεται εντός της σεισμικής ζώνης 3, δηλαδή της περιοχής που επηρεάζεται περισσότερο από την σεισμική δραστηριότητα Κι ας λάβουμε τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας