Περιζήτητοι αναμένεται να καταστούν οι ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί με την νέα χρονιά καθώς εντός του 2023, αναμένεται να συζητηθούν και να τεθούν σε ψηφοφορία στη Βουλή οι νέοι κανονισμοί που θα προβλέπουν επανέλεγχο με περιοδικές επιθεωρήσεις σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Aπό έλεγχο θα πρέπει να περάσουν όλοι οι δημόσιοι χώροι, αλλά και ιδιωτικά υποστατικά, σπίτια, οργανισμοί και επιχειρήσεις άνω των 50 τ.μ.

Σε χώρους δημόσιας χρήσης, ο έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός κάθε δύο χρόνια, όπως ισχύει και σήμερα. Σε ό,τι αφορά ιδιωτικές κατοικίες η συχνότητα των ελέγχων θα καθορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών, μετά από έκδοση διατάγματος. Το πιθανότερο είναι ότι οι έλεγχοι στις οικίες θα γίνονται κάθε δεκαετία.

Με τις αλλαγές στον «περί ηλεκτρισμού» νόμο που βρίσκεται στη Βουλή αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για τον ιδιωτικό τομέα για διεκπεραίωση όλων ελέγχων και επιθεωρήσεων που σήμερα γίνονται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και την ΑΗΚ.

Με βάση το νομοσχέδιο θα δημιουργηθούν εταιρείες που θα ασχολούνται με τους περιοδικούς ελέγχους σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και θα μπορούν να εκδίδουν το πιστοποιητικό καταλληλόλητας. Όλοι οι αδειοδοτημένοι επιθεωρητές εγκαταστάσεων θα είναι υποχρεωμένοι κάθε τρία χρόνια να λαμβάνουν εκπαίδευση 30 ωρών. Βάσει των προωθούμενων αλλαγών οι αδειοδοτούμενοι ιδιώτες θα μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις μαζί με την ΑΗΚ.

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους οι συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ, προχώρησαν σε δυναμικά μέτρα πριν από μερικές εβδομάδες. Διερωτήθηκαν για ποιο λόγο επιχειρείται η αφαίρεση από την ΑΗΚ μιας υπηρεσίας που παρέχεται δωρεάν και με εγγυημένα αποτελέσματα ασφάλειας.