Την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε σχέση με την περιβαλλοντική μελέτη, αναμένουν ο Δήμος Ύψωνα και οι εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες προκειμένου να προκηρύξουν προσφορές για την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων της Λεωφόρου Ηλία Καννάουρου, όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Δήμαρχος Παντελής Γεωργίου.

Εφόσον όλα πάνε καλά πριν το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και θα μπορεί να προχωρήσει το σημαντικό αυτό έργο που θα συνδέσει τον Δήμο Ύψωνα με την υπόλοιπη Λεμεσό κι αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 7,5 εκατομμύρια, πρόσθεσε ο Παντελής Γεωργίου.

Ο Δήμαρχος Ύψωνα υπέδειξε πως η Ηλία Καννάουρου αποτελεί και τον κεντρικό εμπορικό άξονα του Δήμου που σήμερα είναι χωρισμένος σε δύο ζώνες η μια κατηγορίας ένα και η άλλη κατηγορίας δύο. Εξέφρασε δε την ελπίδα με την τροποποίηση του τοπικού σχεδίου που υπολογίζεται να ξεκινήσει προς το τέλος του χρόνου, να ενταχθεί ολόκληρη η λεωφόρος στην κατηγορία ένα, ώστε να αναπτυχθεί περεταίρω η εμπορικότητα της.

Σε σχέση με το αίτημα που προβάλλουν αρκετοί οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά τη λεωφόρο, όπως δοθεί προσωρινή λύση στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στη διασταύρωση της Ηλία Καννάουρου με την οδό Κυπαρισσόνα, ο δήμαρχος ανέφερε ότι αυτό έχει συζητηθεί με τα Δημόσια Έργα.

Πρόσθεσε πως εξετάστηκε το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί προσωρινός κυκλικός κόμβος όπως έγινε με τη διασταύρωση με την Πετράκη Γιάλλουρου που γειτνιάζει με μεγάλη υπεραγορά, ωστόσο κρίθηκε πως ενδεχομένως να μην αξίζει τον κόπο να δαπανηθούν 300 χιλιάδες ευρώ για προσωρινή λύση και μετά από ένα χρόνο να αφαιρεθεί ο κυκλικός κόμβο, δεδομένου ότι θα εγκριθούν οι μελέτες και θα προχωρήσει η ανακατασκευή της Ηλία Καννάουρου στην ολότητα της.