Τη μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓεΣΥ για περίοδο τριών μηνών ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν της ψήφισης από τη Βουλή στις 27 Μαρτίου του Προγράμματος Δημοσιονομικής Στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο, τα ποσοστά εισφορών στο ΓεΣΥ για την περίοδο 1/3/2020 – 31/3/2020, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα και εισοδηματίες στο 2,65%, αυτοτελώς εργαζόμενοι στο 4%, εργοδότες και η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από τον διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών, στο 2,90% και Πάγιο Ταμείο (Κράτος) στο 4,70%.
 
Για περίοδο 1/4/2020 – 30/6/2020 διαμορφώνονται ως ακολούθως:
 
Μισθωτοί, συνταξιούχοι, πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα και εισοδηματίες στο 1,70%, αυτοτελώς εργαζόμενοι στο 2,55%, εργοδότες και η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από τον διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών, στο 1,85% και Πάγιο Ταμείο (Κράτος) στο 1,65%.
 
Για την περίοδο 1/7/2020 και μετά ως ακολούθως:

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα και εισοδηματίες στο 2,65%, αυτοτελώς εργαζόμενοι στο 4%, εργοδότες και η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από τον διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών στο 2,90% και Πάγιο Ταμείο (Κράτος) στο 4,70%.
 
Τέλος, το ΥΠΟΙΚ σημειώνει ότι, για την περίοδο 1/3/20-31/5/20, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές για τις συντάξεις που πληρώνονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) και τις εισφορές πάνω σε αποδοχές που καταβάλλουν στις ΥΚΑ οι επιχειρήσεις/εργοδότες/αυτοτελώς/συνταξιούχοι/Κράτος.

ΚΥΠΕ