Νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου που ορίζει τα όσα θα ισχύσουν στα αεροδρόμια και στα λιμάνια από τις 20 Ιουνίου, δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα ο επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών από τις οποίες θα επιτρέπεται η άφιξη επιβατών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας, ισχύουν οι εξής όροι:

1. Για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον κορωνοϊό.

2. Για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Β, απαιτείται η παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου ότι προέβηκαν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους. 

3. Για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Β, όπου οι αρχές της χώρας τους δεν παρέχουν υπηρεσία μοριακής εξέτασης, δύνανται να πραγματοποιήσουν εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας θα καλύψουν οι ίδιοι και θα παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.

4. Κύπριοι πολίτες μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς και όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, δύνανται να πραγματοποιήσουν τεστ κατά την άφιξή τους.

5. Πρόσωπα που διαγιγνώσκονται θετικοί στον ιό, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας.

Από τις 00:01 της 20ής Ιουνίου, επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία Κύπριων πολιτών, των αλλοδαπών συζύγων τους, νόμιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία, προσώπων που φθάνουν υποχρεωτικά στη Δημοκρατία για επαγγελματική ή επιστημονική αιτία, ασθενών που έλαβαν θεραπεία σε ιατρικό κέντρο της Δημοκρατίας, πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που διαμένουν στη Δημοκρατία. Επιτρέπεται επίσης, η είσοδος διά θαλάσσης επιβατών κρουαζιεροπλοίων, από χώρες που ανήκουν στις κατηγορίες Α ή Β.

Ταυτόχρονα, από τις 00:01 της 20ής Ιουνίου, επιτρέπεται η είσοδος και η αναχώρηση από τη Δημοκρατία μελών πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός ΑΟΖ κρατών που η Δημοκρατία έχει διπλωματικές σχέσεις. Από τις 00:01 της 20ής Ιουνίου, επιτρέπεται η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, με διενέργεια μοριακού ελέγχου για τον κορωνοϊό.

Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, μετά το άνοιγμα των συνόρων της χώρας από τις 9 Ιουνίου 2020, επαναξιολογήθηκε η επιδημιολογική εικόνα των διαφόρων χωρών ως προς τη νόσο COVID-19 και επιπλέον προστέθηκαν νέες χώρες στις πιο κάτω κατηγορίες.

Η αξιολόγηση, όπως αναφέρεται, στηρίζεται πάντοτε στους επιδημιολογικούς δείκτες των χωρών, όπως: στον πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής R(t) για SARS-CoV-2, τον αριθμό των νέων διαγνώσεων, τον αριθμό εργαστηριακών ελέγχων, το ποσοστό θνησιμότητας ανά 100.000 κατοίκους, τον εκτιμώμενο επιπολασμό και την επίπτωση και την ταξινόμηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπως αυτοί οι δείκτες παρουσιάζονται σε έγκυρες βάσεις δεδομένων.

Το υπουργείο σημειώνει ότι η κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η πανδημία εξελίσσεται και τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται. Για τον σκοπό αυτό, θα ανακοινώνονται νέα στοιχεία και θα επικαιροποιείται ο κατάλογος των χωρών, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατηγορία Α – Χώρες χαμηλού κινδύνου στην παρούσα φάση

• Αυστραλία

• Αυστρία

• Βουλγαρία

• Κροατία

• Τσεχία

• Δανία

• Εσθονία

• Φινλανδία

• Γερμανία

• Ελλάδα

• Ελβετία

• Ουγγαρία

• Ισλανδία

• Λετονία

• Λιχτενστάιν

• Λιθουανία

• Λουξεμβούργο

• Μάλτα

• Νορβηγία

• Σλοβακία

• Σλοβενία

• Νότια Κορέα

Κατηγορία Β – Χώρες με πιθανόν χαμηλό κίνδυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφιβολία σε σύγκριση με την Κατηγορία Α

• Βέλγιο

• Γαλλία

• Ιρλανδία

• Ισραήλ

• Ιταλία

• Λίβανος

• Ιορδανία

• Ολλανδία

• Ισπανία

• Πολωνία

• Ρουμανία

• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, όπως και στο διάταγμα, επισημαίνεται ότι από τις 20 Ιουνίου για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες Κατηγορίας Α, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου.

Για τους επιβάτες που θα προέρχονται από τις χώρες της Κατηγορίας Β, επισημαίνεται ότι απαιτείται να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο κατά τις τελευταίες τουλάχιστον 72 ώρες προ της αναχώρησης και να έχουν πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19.

Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, όπου τεκμηριωμένα οι αρχές της χώρας (Κατηγορία Β) όπου διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων, εναλλακτικά θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο, καταβάλλοντας οι ίδιοι το κόστος της εξέτασης που ανέρχεται στην τιμή των 60 ευρώ, αναφέρεται ακόμα.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλες τις πτήσεις

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας και εποπτείας της επιδημιολογικής εικόνας, θα γίνεται δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος στους επιβάτες όλων των πτήσεων που θα φτάνουν στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας, με τον αριθμό των εξεταζόμενων να υπολογίζεται σε 300 άτομα την ημέρα, καταλήγει η ανακοίνωση.