Μέχρι αύριο το πρωί, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, αναμένεται ότι θα δημοσιευτεί η τελική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε σχέση με την μετακίνηση του εργοστασίου Ασφαλτικού που βρίσκεται στο Τσέρι.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο αντιδρούν κάτοικοι των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται πλησίον του εργοστασίου σε σχέση με την οχληρία που προκαλείται.
Η γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναμένεται ότι θα είναι θετική ως προς την μετακίνηση του εργοστασίου από το Τσέρι στο Μιτσερό.
Όπως δήλωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Αντ1 ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστας Χατζηπαναγιώτου μετά από αρκετούς μήνες διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης την προηγούμενη Παρασκευή παρουσιάστηκε η επιπλέον τελική μελέτη την οποία έκανε το τμήμα σε συνεργασία με μελετητή.
Η μελέτη σχετίζεται με πιθανή επίδραση από οσμές των 40 περίπου κτηνοτροφικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή Μιτσερού, Κάτω μονής και Ορούντας με τους πιθανούς ρίπους από το ασφαλτικό εργοστάσιο.
Η μελέτη δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα πιθανό ζήτημα και πως δεν σχετίζεται η δραστηριοποίηση του ασφαλτικού με τις κτηνοτροφικές μονάδες. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι όποιες οσμές που οφείλονται στο ασφαλτικό δεν γίνονται αντιληπτές σε απόσταση μεγαλύτερη των 600 μέτρων.
Όπως προκύπτει, από τη μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος η πλησιέστερη οικιστική ζώνη από το κέντρο της προτεινόμενης ασφαλτικής μονάδας, εντοπίζεται στην κοινότητα της Κάτω Μονής σε απόσταση 2,87 km και ακολουθεί η κοινότητα Μιτσερού και σε μεγαλύτερες αποστάσεις οι κοινότητες Μενοίκου, Ορούντας, Αγροκηπιάς και Αγίου Ιωάννη.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες τα κοινοτικά συμβούλια των συγκεκριμένων κοινοτήτων με ανακοίνωση αλλά και με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας είχαν διαφωνήσει με την μετακίνηση του εργοστασίου ασφαλτικού στο Μιτσερό.
Μετά την δημοσιοποίηση της γνωμοδότησης θα διαφανεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα τους.