Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η κατασκευή του υπεραστικού αυτοκινητοδρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των προσφορών μετά από διαγωνισμό.

Το επόμενο στάδιο αφορά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του Έργου το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει €89 εκ. ευρώ.

Όπως πληροφορείται ο Σταθμός μας για το συγκεκριμένο έργο υπέρβαλαν ενδιαφέρον τέσσερις κοινοπραξίες.

Το Έργο αφορά την κατασκευή υπεραστικού αυτοκινητοδρόμου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, μήκους 11 χλμ. Ο αυτοκινητόδρομος θα ξεκινά από σημείο του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου, νότια της Κοινότητας Αστρομερίτη μετά τη διασταύρωση προς την Κοινότητα Βυζακιάς, και θα τερματίζει στη συμβολή του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου με τον δρόμο προς τον Κύκκο.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν μεταξύ άλλων χωματουργικά, αποχετεύσεις ομβρίων, , δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας κα κατασκευή οδοστρώματος.

Μεταξύ άλλων ο νέος δόμος Αστρομερίτη – Ευρύχου θα περιλαμβάνει ένα ανισόπεδο κόμβο στην περιοχή Κουτραφά, καθώς και δύο υπέργειες και δύο υπόγειες οχηματικές διαβάσεις για σύνδεση των περιοχών και του υφιστάμενου δρόμου. Περιλαμβάνει επίσης μεγάλη κοιλαδογέφυρα περίπου 700 μ., στον ποταμό της Ελιάς στη Βυζακιά. Στο τέλος του Έργου προβλέπεται τερματικός ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση προς Καλοπαναγιώτη – Κύκκο.

Με ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη- Ευρύχου εκτιμάται ότι θα δοθεί νέα ώθηση στην ανάπτυξη του Συμπλέγματος της Σολέας καθώς και στις ορεινές κοινότητες της περιοχής. Η διεκπεραίωση του υπεραστικού αυτοκινητόδρομου αναμένεται να επιλύσει προβλήματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια, αλλά και να βελτιώσει αισθητά την διακίνηση από την Λευκωσία προς το Τρόοδος.

Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος δρόμος Αστρομερίτη – Ευρύχου θα παραμείνει σε λειτουργία και μετά την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου.