Μια νεκρή χελώνα εξέβρασαν τα κύματα και βρίσκεται για πολλές μέρες τώρα σε κατάσταση αποσύνθεσης στην παραλιακή περιοχή Πύργου (στο τμήμα παραλίας σκύλων).

Παρά το πολυήμερο παρουσίας της νεκρής χελώνας και της άσχημης οσμής που αναδύεται, καμιά αρμόδια αρχή δεν ενδιαφέρθηκε για την απομάκρυνσή της.

Το Κανάλι 6 με σχετικό μήνυμα έχει ενημερώσει το Τμήμα Αλιείας.