Ο διαγωνισμός για την ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια για Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναμένεται να προκηρυχθεί στις 27 Οκτωβρίου του 2022, όπως αναγράφεται στη διαδικτυακή εφαρμογή, για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στη Κύπρο, eProcurement .

Όπως ανέφερε παλαιότερα στο Κανάλι 6 ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρη με την έκδοση της Πολεοδομικής άδειας για το έργο στα τέλη περασμένου Απριλίου,  άνοιξε ο δρόμος για τη σύναψη δανείου, ύψους 48.5 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως, με εγγυητή το κράτος, για την ανέγερση των φοιτητικών εστιών.

Στους χώρους των φοιτητικών εστιών στο Βερεγγάρια, θα δημιουργηθεί και Συνεδριακό Κέντρο, προκειμένου τα καλοκαίρια αυτές να ενοικιάζονται σε συνέδρους και το έργο να καταστεί οικονομικά βιώσιμο και κερδοφόρο.

Το ΤΕΠΑΚ θα ανεγείρει στο Βερεγγάρια, 500 φοιτητικά δωμάτια, 4 μεγάλες συνεδριακές αίθουσες, καθώς και ορισμένες μικρές συνεδριακές αίθουσες.