Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων έχει ανακοινώσει τα κριτήρια  για συμμετοχή στο  Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών.

Για συμμετοχή στο Σχέδιο ο αιτητής πρέπει:

1. Να έχει εγκριθεί για την παροχή Επιδόματος Τέκνου για το 2022,

2. Να έχει εγγράψει παιδί του σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει ως πάροχος στο Σχέδιο,

3. Να έχει οικογενειακό εισόδημα, που δεν υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται στους ακόλουθους Πίνακες, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειάς του.


Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 80% των μηνιαίων διδάκτρων για τη φοίτηση του κάθε παιδιού, με μέγιστο ποσό ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία του παιδιού, τη σύνθεση της οικογένειας και το ωράριο φοίτησης ως ακολούθως:

 

Πίνακας 1: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 ετών, με φοίτηση και μετά τις 3:30 το απόγευμα

Εισόδημα
Μέχρι 19.500
19.500 – 30.000
30.000-39.000
39.000 – 49.000*
Μονότεκνοι: €275 / μήνα €250 / μήνα
Δίτεκνοι €300 / μήνα €275 / μήνα €250 / μήνα
Τρίτεκνοι €325 / μήνα €300 / μήνα €275 / μήνα €250 / μήνα
Πολύτεκνοι Μονογονείς €350 / μήνα €325 / μήνα €300 / μήνα €275 / μήνα

 

 

Πίνακας 2: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 ετών, με φοίτηση μέχρι τις 3:30 το απόγευμα

Εισόδημα
Μέχρι 19.500
19.500 – 30.000
30.000-39.000
39.000 – 49.000*
Μονότεκνοι: €225 / μήνα €200 / μήνα
Δίτεκνοι €250 / μήνα €250 / μήνα €200 / μήνα
Τρίτεκνοι €275 / μήνα €275 / μήνα €225 / μήνα €200 / μήνα
Πολύτεκνοι Μονογονείς €300 / μήνα €300 / μήνα €250 / μήνα €225 / μήνα

 

 

Πίνακας 3: Παιδιά ηλικίας 2 μέχρι 4ων ετών, με φοίτηση και μετά τις 3:30 το απόγευμα

Εισόδημα
Μέχρι 19.500
19.500 – 30.000
30.000-39.000
39.000 – 49.000*
Μονότεκνοι: €175 / μήνα €150 / μήνα
Δίτεκνοι €200 / μήνα €175 / μήνα €150 / μήνα
Τρίτεκνοι €225 / μήνα €200 / μήνα €175 / μήνα €150 / μήνα
Πολύτεκνοι Μονογονείς €250 / μήνα €225 / μήνα €200 / μήνα €175 / μήνα

Πίνακας 4: Παιδιά ηλικίας μέχρι 2 μέχρι 4ων ετών, με φοίτηση μέχρι τις 3:30 το απόγευμα

Εισόδημα
Μέχρι 19.500
19.500 – 30.000
30.000-39.000
39.000 – 49.000*
Μονότεκνοι: €125 / μήνα €100 / μήνα
Δίτεκνοι €150 / μήνα €125 / μήνα €100 / μήνα
Τρίτεκνοι €175 / μήνα €150 / μήνα €125 / μήνα €100 / μήνα
Πολύτεκνοι Μονογονείς €200 / μήνα €175 / μήνα €150 / μήνα €125 / μήνα

*Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, το εισοδηματικό όριο των €49.000 αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των πρώτων 2 τέκνων.