Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνέρχεται σήμερα από τις 9 το πρωί για να συνεχίσει τη συζήτηση για τη στοχευμένη επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας η οποία να καλύπτει τα πρώτα 140 τ.μ. της κατοικίας με μέγιστο εμβαδό τα 200 τ.μ., στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Καθώς και της πρότασης νόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ για διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας.

Θα συζητηθεί επίσης πρόταση νόμου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για τροποποίηση του Νόμου, ώστε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ύψους 5% να εφαρμόζεται για τα πρώτα 180 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού, σε περίπτωση παράδοσης ή ανέγερσης κατοικίας της οποίας το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 220 τ.μ., νοουμένου ότι η αξία δεν υπερβαίνει τις €300.000 για την ανέγερση κατοικίας και τις €450.000 για την αγορά κατοικίας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του ΕΤΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου.