Τη σύσταση ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή ειδικών γιατρών από το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να εξεταστούν μέτρα για τη φοίτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων και η φοίτηση μαθητών/τριών στις τάξεις συνδυάζεται με την εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, ειδικότερα όσον αφορά την υγειονομική ασφάλεια των παιδιών που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες, ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και προσαρμογής, των οποίων οι ανάγκες εξυπηρετούνται από σχολικούς βοηθούς/συνοδούς, θα πρέπει να ληφθούν κάποια ειδικά ή ενισχυμένα προστατευτικά μέτρα, προτού παρουσιαστούν στα σχολεία για φοίτηση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μετά από συνεννόηση και καθοδήγηση από το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής επιτροπής στο ΥΠΠΑΝ με τη συμμετοχή ειδικών γιατρών από το Υπουργείο Υγείας, η οποία θα εξετάσει τις διάφορες περιπτώσεις, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα προστατευτικά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που πρέπει να ισχύσουν.

Λέει επίσης ότι οι γονείς/κηδεμόνες με παιδιά σε αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλλουν ιατρική αξιολόγηση του θεράποντος ιατρού για την κατάσταση της υγείας τους και στη βάση αυτών των στοιχείων η ειδική επιτροπή θα αποφασίζει για τη δυνατότητα φοίτησης κάθε παιδιού, όπως και για τα προστατευτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας σε περίπτωση που αποφασίζεται η συνέχιση της φοίτησης των παιδιών αυτής της κατηγορίας στο σχολείο, διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος των παιδιών και των εκπαιδευτικών για COVID-19, προστίθεται.

Αυτή η διαδικασία, αναφέρεται, ισχύει και για τα παιδιά που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες τόσο προς τους γονείς για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, όσο και προς το εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό, όπως και ανακοινώσεις σχετικά με ενδεχόμενη επαναλειτουργία των Ειδικών Σχολείων.

ΚΥΠΕ